Ar mērķi un pārliecību: laukiem būt!

- 22.Septembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

LLKC Lauku attīstības nodaļa nu jau vairākus gadus sekmīgi īsteno projektu»Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai». Tas tiek darīts, lai gados jaunajiem cilvēkiem palīdzētu uzsākt uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Pasākumu allaž īsteno visās 26 LLKC reģionālajās nodaļās, rīkojot tur gan informatīvo semināru, gan arī piecu dienu teorētiskās un pieredzes iegūšanas mācības, pēc kuru pabeigšanas jaunieši startē biznesa plānu konkursā «Laukiem būt».

Mācības – sapratne par uzņēmējdarbības pamatiem

Pirms mācību sākuma parasti notiek informatīvās dienas, kuru mērķis ir sapulcēt visus interesentus, lai iepazīstinātu ar šā pasākuma būtību un kopā ar LLKC attiecīgā biroja darbiniekiem vienotos par mācību tēmām, pieņemamiem laikiem un lai noklausītos arī iedvesmojošus stāstījumus no bijušajiem konkursa un mācību dalībniekiem. Ja stāstītais ieinteresē, veidojas jaunā mācību grupa. Tā, piemēram, 2017. gadā visā Latvijā info dienas apmeklēja 294 jaunieši, no kuriem mācības uzsāka 240.

Mācībās jaunie cilvēki parasti apgūst ideju ģenerēšanu, definēšanu un attīstību, uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, resursu analīzi, finanšu plānošanu un arī grāmatvedības pamatus. Veiksmīgi aizstāvot savu biznesa plānu, jaunieši saņem sertifikātus, kas apliecina, ka viņi ir apguvuši konkrētas tēmas un var startēt konkursā «Laukiem būt». No jau pieminētajiem 2017. gada 240 kursantiem sertifikātus saņēma 196.

Konkursā «Laukiem būt»

Lielākais konkursa ieguvums noteikti ir kopējais balvu fonds, kas fināla uzvarētājiem garantē finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai. Piemēram, 2017./2018. gadā konkursā kopējais balvu fonds bija 20000 eiro. Togad konkursā pavisam bija iesniegti 52 darbi: 9 lauksaimniecības kategorijā, 33 nelauksaimniecības un 10 lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai. Konkurss parasti notiek divās kārtās: pusfinālā un finālā. No mūsu apskatītā 2017. gada piemēra uz finālu izvirzīja 16 labākās, ilgtspējīgākās biznesa idejas.

Kā mūsu reģionā?

Par palīdzību jauniešiem uzņēmējdarbības attīstībā «Liesmai» stāsta LLKC Valmieras biroja uzņēmējdarbības konsultante INGA OZOLIŅA:

«Valmieras birojs VLT aktivitātē «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai» piedalās kopš 2013. gada. Kopš 2017. gada mācības tiek organizētas kopā ar LLKC Valkas biroju. Šo gadu laikā mācībās piedalījušies un savas biznesa idejas plānus izstrādājuši 82 mūsu reģiona jaunieši. Idejas ir ļoti dažādas – no lauksaimniecības produkcijas ražošanas (ķiploku audzēšana, gaļas lopu un piena lopu audzēšana, aitu audzēšana, dārzeņu audzēšana) līdz biznesa idejām, ar kurām var nodarboties laukos – tūrisms, amatniecība, mājražošana. Pirmajā mācību grupā bija Jānis Brencis no Beverīnas novada, kurš izstrādāja ideju kokapstrādē un – liels prieks – vēl joprojām ar to nodarbojas. Jauniešiem gadu laikā biznesa plāni, protams, ir mainījušies – ir citas idejas, citi apstākļi. Mācības ir tikai viena no iespējām paskatīties uz savu ideju – vai ir tas, ar ko vēlos nodarboties, vai tas varētu kļūt par biznesu vai arī ir un paliks tikai hobijs. Kā rāda pieredze – svarīga ir satikšanās un kontaktu nodibināšana, jo mācību laikā jaunieši cits citu papildina, rada kopīgas idejas.»


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru