Atbalsts ar pieeju "no apakšas uz augšu"

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Burtnieku novada pagastos ir gana daudz entuziastu un gana daudz interesantu, realizējamu ideju, kurām palīdzīgu roku sniedz LEADER programma, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no apakšas uz augšu, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Ir vērts pārlūkot plānošanas perioda no 2014. līdz 2020. gadam statistiku, ko sniedz LEADER projektu attīstības uzraudzītāja – biedrība No Salacas līdz Rūjai.

Šajā periodā piecos – Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates – pagastos 16 LEADER projektus kopā par 249407,13 eiro realizējušas nevalstiskās organizācijas, 9 projektus kopā par 197647,92 eiro realizējuši novada uzņēmēji, bet 7 projektus kopā par 84484,23 eiro realizējusi novada pašvaldība. 32 LEADER projekti par 566538,28 eiro – tas ir vairāk nekā pusmiljons labu ideju īstenošanai dzīvē!

Te jāpiebilst, ka sākotnēji bijuši pieteikti 73 projekti, taču 41 no tiem nav atbildis prasībām, tāpēc projekts atsaukts vai arī ar to pārtrauktas saistības.

Biedrība No Salacas līdz Rūjai šajā plānošanas periodā kopš 2014. gada sākusi uzraudzību vairāk nekā 10 nevalstisko organizāciju projektos Burtnieku novada pagastos:

* biedrības BMX sporta klubs Tālava projekts Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums (publiskais finansējums 16538,40 eiro);

* Valmiermuižas kultūras biedrības projekts Valmiermuižas pils parks kā ilgtspējīga un pievilcīga kultūras, atpūtas un tūrisma vieta (26986,50 eiro);

* Valmiermuižas kultūras biedrības projekts Katram pa saujai kino brīvā dabā (13500,00 eiro);

* CAMPHILL nodibinājuma Rožkalni projekts Rožkalnu klēts ēkas atjaunošana augu pārstādes darbnīcas ierīkošanai (36948,65 eiro);

* biedrības Mednieku un makšķernieku klubs Rencēni projekts MMK Rencēni šautuves sportinga laukumu ierīkošana 1. kārta (13500,00 eiro);

* biedrības Alejas iela 5 projekts Bērnu rotaļu un aktivitāšu laukums Valmiermuižā (13500,00 eiro);

* biedrības Pēdu nav projekts Ekipējuma iegāde biedrības Pēdu nav pārstāvētajām komandām un individuālajiem sportistiem, motivācijas, atpazīstamības un kolektīvās identitātes veicināšanai (7627,17 eiro);

* biedrības Olimpiešu parks projekts Sporta un kultūras vides attīstība Burtnieku novadā, 2. kārta – 100 olimpieši Latvijai (10093,63 eiro);

* biedrības Matīšu attīstība projekts Šķēršļu takas izveide Kociņu parkā Matīšos (14243,78 eiro);

* biedrības Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola projekts Pontonlaivas iegāde ar tūrismu saistītu konkurētspējīgu pakalpojumu izveidei (25949,00 eiro);

* biedrības Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola projekts Burtnieku ezera pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem (13928,13 eiro);

* biedrības Burtnieks sportam un kultūrai projekts Suņu pastaigu un apmācību laukuma izveide (12456,97 eiro).

Vēl viens veiksmes stāsts ir par biedrības No Salacas līdz Rūjai atbalstu Burtnieku novada uzņēmējam Jānim Saulītim, kurš jau vairākus gadus pamazām laužas iekšā videi draudzīgu salmu paneļu ēku būves nišā. Kā zināms, salmi, kaņepju akoti vai zemas kvalitātes šķiedra, tekstilrūpniecībā neizmantojama aitu vilna, māls un citi dabiski materiāli ir pieejami gandrīz visā Eiropas teritorijā, ieskaitot Latviju, bet tikai mazu daļu no tiem izmanto lietderīgi, nevis likvidē. Biedrība No Salacas līdz Rūjai kopā ar biedrībām Lauku partnerība Brasla Latvijā un Fleštingera grēda Vācijā ir īstenojusi starpvalstu sadarbības projektu Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības vietējās rīcības grupas No Salacas līdz Rūjai un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās. Projekta rezultātā gan tika uzbūvēts reāls salmu bloku namiņš Valmieras pievārtē dārzkopības kooperatīvā Enerģētiķis, gan ir izstrādāts buklets – ieteikumu un metožu materiāls Dabas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanu būvmateriālu izgatavošanā, konkrēti salmu paneļu izmantošana būvniecībā. Buklets izmantojams kā informatīvs materiāls, kas rosinātu vietējo rīcības grupu un projekta partneru teritoriju uzņēmēju interesi par būvmateriālu plašāku ražošanu no lauksaimniecības blakus produktiem. Tiesa, ar LEADER programmas atbalstu uzbūvēt arī salmu bloku ražotni Jānim Saulītim tomēr neizdevās. Kāpēc, par to – tālāk šajā lappusē.

 

LAI LABI AUG! Pagājušā gada jūnijā savu ozoliņu Valmieras pagasta Olimpiešu parka otrajā laukumā tikko iestādījis treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru