Inga Ozoliņa

Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana

5.Janvāris, 2022
Laikrakstā

Decembrī SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Valmieras birojs programmā «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» rīkoja mācības – Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana. Teorētiskās mācības notika tagad tik ierastajā Zoom vidē, bet praktiskās nodarbībās bija vērtīga pieredze pie kaimiņiem –Igaunijā.

Arī laukos ir iespējams strādāt un nopelnīt

28.Decembris, 2016
Laikrakstā

Jau ceturto gadu SIA «Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs» Valmieras nodaļa realizē apmācību programmu «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai». Programma notiek Valsts Lauku tīkla darbības plāna ietvaros. Tās mērķis — sekmēt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās.

Bioloģiskā lauksaimniecība — tepat Igaunijā redzētais

18.Oktobris, 2016
Laikrakstā

Nesen kādā krietni vējainā oktobra dienā lauksaimnieki no Burtnieku, Mazsalacas, Kocēnu, Rūjienas un Valkas novada devās pieredzes braucienā uz Igauniju. Brauciena mērķis bija iepazīties ar bioloģisko saimniekošanu Dienvidigaunijā.

Par publisko ūdeņu apsaimniekošanu

17.Augusts, 2016
Laikrakstā

Publiskie ūdeņi, kā zināms, ir dažādi, un tikpat daudzveidīga ir arī to izmantošana, jo tajos, piemēram, Burtnieku ezerā, notiek tā saucamā lielā zveja, toties citviet tā noris daudz mazākos apmēros, tieši tādēļ arī pastāv samērā atšķirīgi noteikumi šo ūdenstilpju apsaimniekošanā.