Kadrija Mičule

Ar pietāti pret dabu

13.Maijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Labu laiku vēroju interesantās dabas materiālu spēles un rakstu veidojumus fotogrāfijās sociālajos tīklos, līdz uzdrošinājos uzrakstīt autoram, apvaicājoties par iespējām šādas mākslas izpausmes veidot arī Ķoņu pusē. 

Rudenīgi darbi Ķoņu kultūrā

15.Oktobris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Radošumam būt? Rudens šogad Latviju lutina ar patīkamu, samērā sausu laiku, aicinot dabā izbaudīt katru dienu. Nenoliedzami – Naukšēnu pusē, arī Ķoņos, krāsainie lauku un mežu raksti ir neatkārtojami. 

Ķoņu kalna daba iedvesmo radīt (2)

30.Jūnijs, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Gatavojoties Naukšēnu novada svētkiem, jau ziemā radās doma Ķoņu kalna dienas programmu papildināt ar mākslas izpausmēm. Ļoti iederīga kalna videi šķita mākslas forma – Land Art. Uzziņai: Land Art (lendārts, zemes māksla) jēdziens radies 20. gadsimta 60. gados ASV. Lendārta mākslas darbi tiek radīti dabā, izmantojot dabas materiālus, veidojot gan ļoti iespaidīgu un lielu formu darbus, kuri vairāk līdzinās vides mākslas objektiem, gan minimālistiskus, niansētus darbus, kuri kļūst par dabas ainavas sastāvdaļu – kādu laiku saglabājas, bet tad – iestrādājas zemē, pazūd mežā vai aizskalojas upē.

V Vidzemes stāstnieku festivāls – pie mums

3.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Stāsti ir ap mums un mūsos – mantoti un sacerēti, dzirdēti un lasīti, piedzīvoti un izfantazēti. Stāsti ir mūsu dzīves neatņemama daļa, un to klātbūtne ikdienas un svētku situācijās ir tik paš­saprotama, ka reizēm grūti iedomāties, kāpēc par to vajadzētu īpaši runāt un kur tad nu vēl to mācīties stāstīt, jo mēs taču jau tāpat katru mīļu dienu runājam, stāstām un šajā informācijas pārbagātībā... (ne)klausāmies.*

Dodamies ekspedīcijā Ķoņu dārgumus meklēt

23.Jūlijs, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Projekta Ķoņu dārgumus meklējot ietvaros laikā no maija līdz jūnijam notika vairākas teorētiskās nodarbības, kurās dalībnieki kartē iezīmēja, viņuprāt, pie Ķoņu vērtībām pieskaitāmās vietas, lietas, prasmes, cilvēkus. Ne vienreiz vien nodarbībās, meklējot tālākus ideju risinājumus, tikāmies ar mūsu mentori, starptautiskās biedrības Culturelab pārstāvi Ilonu Asari, Amatas novada un Āraišu kopienas pārstāvēm, kas ar savu pieredzi iedrošināja mūs rīkoties tālāk. Teorētiskās nodarbības Zirgu pasta stacijā apmeklēja 3 līdz 8 cilvēki, atkarībā no tēmas.