Novads — sešas mazas valmieriņas

- 6.Februāris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Aizvadītās nedēļas nogalē budžetu 2018. gadam pieņēmusi Kocēnu novada pašvaldības dome. Par šīgada rocību un paredzētajiem darbiem «Liesmai» stāsta domes priekšsēdētājs JĀNIS OLMANIS.

No kā pildīsies pašvaldības šīgada maciņš

«Kā ikvienā pašvaldībā, budžeta ieņēmumu bāze pamatā veidojas no nodokļu maksātāju iemaksām. Šim gadam plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa — 3,5 miljoni eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa — 350 tūkstoši eiro.

Esam pašvaldība, kas saņem finansējumu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, vienlaikus arī paši tajā veicot iemaksas, un šogad šādā veidā budžets tiks papildināts ar 0,8 miljoniem eiro. Ieņēmumu daļai jāpieskaita arī valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un dažiem citiem mērķiem. Tā visa ir garantētā nauda. Taču mūsu budžets būs salīdzinoši bagātīgāks — 11,7 miljoni eiro, jo 4,5 miljonus eiro esam piepelnījuši klāt. Tā ir dažādu projektu nauda, uz ko esam strādājuši pēdējo divu gadu laikā un kuru tagad varēsim apgūt. Tiesa, šis ceļš, sākot ar konceptuāla atzinuma saņemšanu, bijis garš, iets vairākās kārtās. Tā ka, lai šo naudu saņemtu, ieguldīts ļoti liels darbs. Bet līdz ar to līdzekļus, kas budžetā ienāks nodokļu veidā, varēsim ieguldīt citos projektos. Piebildīšu, ka pārvaldei šogad budžetā atvēlēti tikai 7,6 procenti, kas, uzskatu, ir ļoti pozitīvi vērtējams.»

Ievēroti tiks visi

«Izdevumi lielākoties būs saistīti ar infrastruktūras attīstību, jo cilvēkiem ir ļoti svarīgi, lai būtu gludas ielas, labi ceļi, draudzīgi komunālie pakalpojumi.

Novadā tādas kā Valmiera ir sešas pilsētiņas, kuru iedzīvotāji vēlas ko saskatāmu iegūt no pašvaldības. Plānots, ka lielāki vai mazāki darbi notiks katrā apdzīvotā vietā.

Lielākie ienākuma nodokļa maksātāji dzīvo Kocēnos, un te arī tiks veikti diezgan ievērojami ieguldījumi. Vienu ielu Kocēnos jau esam pārbūvējuši atbilstoši mūsdienām, tagad sāksies vairāku ēku renovācija, tostarp mūsu īpašumā esošo muižas ēku renovācija. Par projektos iegūtajiem līdzekļiem jāuzlabo mūsu attīrīšanas iekārtas, jo pirmajā kārtā ieviestās ir nolietojušās un to jauda neatbilst mūsdienām. Tāpat par nopelnītajiem līdzekļiem esam plānojuši siltināt domes ēku, vienlaikus no pašu budžeta varam atļauties izveidot arī domes laukumu, kas morāli un fiziski novecojis. Kokmuižā esam sākuši un turpināsim ar infrastruktūras uzlabošanu saistītos darbus.

JĀNIS OLMANIS. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru