Edijs Kalekaurs

Edijs Kalekaurs

Satvert šos svētkus pašā saknē

23.Decembris, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Ak, kā gribētos šajos Ziemsvētkos nepieļaut kļūdu! Ak, kā gribētos sajust, pieskarties, piedzīvot, saņemt vairāk par svētku sentimentalitāti! Nonākt līdz šo svētku pašai sirdij, būtībai. Dziļi, dziļi ielūkoties un sastapties ar šo svētku patieso iemeslu.

Būt cienīgiem tapt par augšāmcelšanās bērniem

9.Aprīlis, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

«Šinī dzīvē ļaudis precē un tiek precēti, bet, kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelties no nāves, ne tie precēs, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšāmcelšanās bērni.» Lk.20, 34 – 36

Atjaunota dzīve

18.Aprīlis, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

«Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.» Rom. 6, 4

Uzcelt tiltu starp Dievu un cilvēku

21.Decembris, 2018
Viedokļi
Laikrakstā

«Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis, un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.» Mk.6, 3

Reformācijai — 500

24.Oktobris, 2017
Viedokļi
Laikrakstā

Reformācija bija laiks, kad ļaudis bija apreibuši priekā. Viduslaiku noputējušajos pagrabos tie bija atraduši 1500 gadus senus, piepildītus un pāri plūstošus traukus ar labi nostāvējušos vīnu. Tie no jauna atrada un cēla gaismā Svētajos Rakstos atklāto Evaņģēliju, kas pildīja ļaudis ar Svēto Garu, ka tie gavilēja Dievam par Pestīšanu, ko Viņš bez maksas dāvājis mums, cilvēkiem, kā pravietojis Jesaja: «Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu!»

Raižu kūka

10.Oktobris, 2017
Viedokļi
Laikrakstā

Ir kāda recepte, kas daudziem ir ierakstīta sirds pavārgrāmatā. Tā ir Raižu kūkas recepte ar nelielu ironijas piegaršu. Raižu kūkai nepieciešams ņemt glāzi dzīves grūtību. Pielej klāt vienu pusglāzi negatīvas domāšanas. Maisi, kamēr mīkla līdzinās skābām aizdomām un tev sāk šķist, ka neviens tevi nesaprot, neviens tevi neuzklausa un visa pasaule ir pret tevi. Nekādā gadījumā mīklai nepieliec klāt pozitīvas domāšanas vai uzticēšanās Dievam pilienus. Pielej klāt pāris tējkarotes tādu domu, ka atpūta ir velta laika nosišana. Jauc un jauc šo virumu, kamēr esi noguris un pats sev galīgi apnicis. Tad pielej vienu ēdamkaroti sašutuma par zaudējumiem dzīvē, vēl divas ēdamkarotes pesimisma. Uzlej glāzi neēšanas un bezmiega. Cep šo maisījumu garīgās neieinteresētības krāsnī. Dekorē kūku ar mazvērtības krikumiem. Novieto to vientulības skapī, lai tā tur nobriest. Pirms kūku ēst, uzlej virsū mazticības un skepses glazūru. Nekādā gadījumā iepriekš nesaki pateicības lūgšanu Dievam, bet noteikti izlūdzies piedošanu, ka pats savu dzīvi sev esi sabojājis.

Septiņdesmit reiz septiņi jeb piedošana

28.Septembris, 2017
Viedokļi
Laikrakstā

Piedošana nav burvju nūjiņa. Ir gribēšana piedot un varēšanas piedošana: mēs gribam piedot, bet nevaram. Tad, kad mēs to varam, kad galva un sirds beidzot spēj vienoties, vēl paliek atmiņas, šīs sāpīgās lietas, kas uzpeld virspusē, kas satrauc un no jauna iekvēlina naidu. Tā ir atmiņas piedošana. Tā nav viegla. Tā prasa daudz laika.

«Es jums pasludinu lielu prieku»

23.Decembris, 2016
Viedokļi
Laikrakstā

Tā saka Kunga eņģelis. Šī Ziemsvētku vēsts ir gadsimtiem sena un tomēr katru gadu no jauna. «.. jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs». Tas ir jums, mīļie, kas lasāt un klausāties šodien šajās rindās, jums liels prieks tiek pavēstīts. Prieks.

Viss mums ir dāvāts Kristū

22.Decembris, 2015
Viedokļi
Laikrakstā

Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Lk.2, 10-11