Inese Birzkope

«Latviju brīv sirdī nest» (1)

15.Novembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Tie ir vārdi no Egona Pičnera dzejoļa, kas īpaši izgaismojas, kad pieminam pirms 105 gadiem 18. novembrī dzimušo valsti un 1919. gada 11. novembri, kad Latvijas armija ar sabiedroto atbalstu atbrīvoja Pārdaugavu Rīgā no Bermonta karaspēka daļām.

Atmiņās skolas laiks zied

26.Septembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad rudens pamazām laika nogrieznī dedz krāsu sveces, satikšanos 1963. gada 8. klases absolventiem sarūpēja Rencēnu pagasta senioru biedrības «Sapratne» valde. Toreiz vidusskolas pastāvēšanas 11 gadu laiks Rencēnos bija beidzies, un astotie turpināja izglītošanos citur.

Skolas muzejnieki vasarā

20.Septembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Atskatoties uz vasarā notikušo, jāsecina, ka tas mums, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Rencēnu pamatskolas muzeju vadītājām Inetai Amoliņai un Inesei Birzkopei, nebija klusuma laiks.

Dārgumu meklējumos

1.Marts, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dzimtās valodas dienā Rencēnu pamatskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki saņēma Latviešu valodas aģentūras dāvinātās grāmatas «Tu esi Latvijas dārgums», kas nopelnītas par piedalīšanos aizvadītā mācību gada radošajā konkursā.

Piemiņa jādēsta mums

22.Decembris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ik gadu decembrī Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejā ir atceres laiks savam 1929. gada absolventam, vēlākajam dzejniekam Vilim Cedriņam. Kad skolēni ierodas iepazīties ar Ziemassvētku kartīšu izstādi (šogad pāri 400), viņi muzeja vadītājas stāstītajā pieskaras nepiepildītu cerību, izmisuma un ilgu aizsāktai, 31 gada vecumā pārcirstai dzīvei. 

Katru dienu pretim labajam…

20.Oktobris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad rudens šogad iededzis lapu krāsu sveces, Rencēnu kultūras namā senioru biedrība «Sapratne» ciemos aicināja senos draugus no biedrības «Alojas Seniori» (valdes priekšsēdētāja Marga Kalniņa) un Ēveles biedrības «Kadiķis» (valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Kalniņa).

Dzejas dienu mozaīka

7.Oktobris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dzejas mēnesis aizlidojis līdz ar gājputniem, bet Rencēnu pamatskolā notikušās aktivitātes palikušas ierakstītas un nofoto­grafētas skolas un muzeja dienasgrāmatās.

Lepni par savu skolu

7.Jūnijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā «Laureāts» kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm.

Rencēniem savs maestro

31.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Godināšanas dienu sagaidīja rencēnietis Jānis Timermanis. Viņa dzīvē paskrējis laiks ar tiešo darbu un mūziku, bet pārdomas rosinājušas izpausties vēl tālāk.

Pieskāriens arheoloģijai

25.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Muzeju profesionālajos svētkos Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs pulcēja interesentus pasākumā ar devīzi «Vakardiena ir vēsture – rītdiena noslēpums». 

Goda mirklis vēsturei

20.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Līgo zālē pulcējās Skolu muzeju biedrības aktīvākie novadpētnieki un viņu atbalstītāji, kuri gatavojas svinīgam pasākumam rudenī, kad atzīmēsim Skolu muzeju izveides 110. gadadienu.

Tu esi Latvijas dārgums

2.Marts, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Starptautiskajā Dzimtās valodas dienā, 21. februārī, noslēdzās Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss «Tu esi Latvijas dārgums».