Inese Birzkope

Dārgumu meklējumos

1.Marts, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dzimtās valodas dienā Rencēnu pamatskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki saņēma Latviešu valodas aģentūras dāvinātās grāmatas «Tu esi Latvijas dārgums», kas nopelnītas par piedalīšanos aizvadītā mācību gada radošajā konkursā.

Piemiņa jādēsta mums

22.Decembris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ik gadu decembrī Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejā ir atceres laiks savam 1929. gada absolventam, vēlākajam dzejniekam Vilim Cedriņam. Kad skolēni ierodas iepazīties ar Ziemassvētku kartīšu izstādi (šogad pāri 400), viņi muzeja vadītājas stāstītajā pieskaras nepiepildītu cerību, izmisuma un ilgu aizsāktai, 31 gada vecumā pārcirstai dzīvei. 

Katru dienu pretim labajam…

20.Oktobris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kad rudens šogad iededzis lapu krāsu sveces, Rencēnu kultūras namā senioru biedrība «Sapratne» ciemos aicināja senos draugus no biedrības «Alojas Seniori» (valdes priekšsēdētāja Marga Kalniņa) un Ēveles biedrības «Kadiķis» (valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Kalniņa).

Dzejas dienu mozaīka

7.Oktobris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Dzejas mēnesis aizlidojis līdz ar gājputniem, bet Rencēnu pamatskolā notikušās aktivitātes palikušas ierakstītas un nofoto­grafētas skolas un muzeja dienasgrāmatās.

Lepni par savu skolu

7.Jūnijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā «Laureāts» kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm.

Rencēniem savs maestro

31.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Godināšanas dienu sagaidīja rencēnietis Jānis Timermanis. Viņa dzīvē paskrējis laiks ar tiešo darbu un mūziku, bet pārdomas rosinājušas izpausties vēl tālāk.

Pieskāriens arheoloģijai

25.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Muzeju profesionālajos svētkos Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs pulcēja interesentus pasākumā ar devīzi «Vakardiena ir vēsture – rītdiena noslēpums». 

Goda mirklis vēsturei

20.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Līgo zālē pulcējās Skolu muzeju biedrības aktīvākie novadpētnieki un viņu atbalstītāji, kuri gatavojas svinīgam pasākumam rudenī, kad atzīmēsim Skolu muzeju izveides 110. gadadienu.

Tu esi Latvijas dārgums

2.Marts, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Starptautiskajā Dzimtās valodas dienā, 21. februārī, noslēdzās Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss «Tu esi Latvijas dārgums».

Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti

11.Februāris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Sagaidot skolotāja, muzejnieka, ģeologa, jaunu pedagoģisko atziņu ieviesēja, rakstnieka, kolekcionāra, sabiedriskā darbinieka Jāņa Grestes (1876.23.06. – 1951. 02.02.) 145. jubileju, viņa atcerei un nopelniem un nezūdošu vērtību saglabāšanai kultūrvēsturnieks Jānis Polis un operators Vilnis Blūms izveidoja videofilmu «Pret sienu tik ar pauri…» (Blaumanis par draugu).

Zemei vieglāk elpot (1)

9.Februāris, 2022
Izglītība
Laikrakstā

Preiļu novada dome, Galēnu Kultūrvēstures biedrība un Roberta Mūka muzejs rīkoja tradicionālo jaunrades darbu konkursu, veltītu dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. 

Katram laikam savi horizonti

5.Janvāris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ikdienas veiksmes un sapņi izdodas un piepildās, ja pa priekšu iet «kāda degoša sirds». To daudziem sava interesantā un daudzpusīgā mūža ritējumā atdevusi skolotāja Zaiga Jostsone (Purmale).

Gadiem pāri ar neatlaidību un optimismu

17.Decembris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Laiks savā ašajā skrējienā mūžības grāmatā ierakstījis skolotājas Ausmas Nēringas (Zariņas) deviņas desmitgades. Tās bijušas gan radošas, gan enerģiskas, gan piesātinātas. Un tagad, atmiņu pavedienus ritinot, tās izgaismojas vēl izteiksmīgāk.