Inese Birzkope

Lepni par savu skolu

7.Jūnijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Uzaicinātajiem Rencēnu pamatskolas absolventiem skolas laiks uzziedēja mācību gada pēdējā dienā pasākumā «Laureāts» kopā ar tagadējiem skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, bet direktore Dina Oliņa un viņas vietniece mācību darbā Zane Lapere novērtēja skolēnu veikumu, rosinot zinību kalnā kāpšanu turpināt vasaras brīvlaikā ar citām aktivitātēm.

Rencēniem savs maestro

31.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Godināšanas dienu sagaidīja rencēnietis Jānis Timermanis. Viņa dzīvē paskrējis laiks ar tiešo darbu un mūziku, bet pārdomas rosinājušas izpausties vēl tālāk.

Pieskāriens arheoloģijai

25.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Muzeju profesionālajos svētkos Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzejs pulcēja interesentus pasākumā ar devīzi «Vakardiena ir vēsture – rītdiena noslēpums». 

Goda mirklis vēsturei

20.Maijs, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) nama Līgo zālē pulcējās Skolu muzeju biedrības aktīvākie novadpētnieki un viņu atbalstītāji, kuri gatavojas svinīgam pasākumam rudenī, kad atzīmēsim Skolu muzeju izveides 110. gadadienu.

Tu esi Latvijas dārgums

2.Marts, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Starptautiskajā Dzimtās valodas dienā, 21. februārī, noslēdzās Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss «Tu esi Latvijas dārgums».

Nezūdoša vērtība par Jāni Gresti

11.Februāris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Sagaidot skolotāja, muzejnieka, ģeologa, jaunu pedagoģisko atziņu ieviesēja, rakstnieka, kolekcionāra, sabiedriskā darbinieka Jāņa Grestes (1876.23.06. – 1951. 02.02.) 145. jubileju, viņa atcerei un nopelniem un nezūdošu vērtību saglabāšanai kultūrvēsturnieks Jānis Polis un operators Vilnis Blūms izveidoja videofilmu «Pret sienu tik ar pauri…» (Blaumanis par draugu).

Zemei vieglāk elpot

9.Februāris, 2022
Izglītība
Laikrakstā

Preiļu novada dome, Galēnu Kultūrvēstures biedrība un Roberta Mūka muzejs rīkoja tradicionālo jaunrades darbu konkursu, veltītu dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. 

Katram laikam savi horizonti

5.Janvāris, 2022
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ikdienas veiksmes un sapņi izdodas un piepildās, ja pa priekšu iet «kāda degoša sirds». To daudziem sava interesantā un daudzpusīgā mūža ritējumā atdevusi skolotāja Zaiga Jostsone (Purmale).

Gadiem pāri ar neatlaidību un optimismu

17.Decembris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Laiks savā ašajā skrējienā mūžības grāmatā ierakstījis skolotājas Ausmas Nēringas (Zariņas) deviņas desmitgades. Tās bijušas gan radošas, gan enerģiskas, gan piesātinātas. Un tagad, atmiņu pavedienus ritinot, tās izgaismojas vēl izteiksmīgāk.

Ieklausīšanās dabas mūzikā

24.Novembris, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs «Riekstiņi», Neretas novada pašvaldība un J. Jaunsudrabiņa biedrība aicināja skolēnus un jauniešus no 11 līdz 19 gadiem piedalīties literāro darbu un zīmējumu konkursā, kas veltīts J. Jaunsudrabiņa darba «Ar makšķeri» («Ūdeņi») simtgadei un J. Jaunsudrabiņa 145. dzimšanas dienai. 

Viss mainās – padarītais paliek

5.Oktobris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Tāds bagāts sabiedriskā darba laiks aizskrējis Rencēnu pagasta senioru biedrības «Sapratne» vadītājai Rasmai Ozoliņai, desmit gadu kalnā kāpjot rūpēs par pensionāru aktīvu dzīvesveidu. Tagad sasniegta kalna virsotne, un astoņdesmitgadē novērtēts atstātais; vēl padomu ieteiks jaunajai biedrības priekšsēdētājai un valdei, pati iesaistīsies senioru biedrības aktivitātēs.

Piemiņas akmens īstajā vietā

18.Jūnijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms 41 gada Dzejas dienās Rencēnu astoņgadīgajā skolā ieradās tolaik zināmi literāti: Māra Zālīte, Pēteris Zirnītis, Ziedonis Purvs, Tamāra Skrīna, Imants Pijols, māksliniece Anita Jansone-Zirnīte, arī dzejnieka Viļa Āboltiņa brālis Pēteris, māsas Annas meita, laikabiedrs Jūlijs Mustis, LKP Valmieras rajona komitejas sekretārs Jānis Kļaviņš, Rencēnu ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja Anna Āboliņa. 

Saknes uz valstiskumu

24.Februāris, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja Latvijas izglītības iestāžu pedagogus, ja iespējams, kopā ar skolēniem apkopot savu līdzšinējo pieredzi 1991. gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, izveidojot prezentācijas ar labās prakses piemēriem. 

Skolotāji garaspēka barikādēs

13.Janvāris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms 30 gadiem janvāra dienās 1991. gada barikāžu dalībnieki drosmīgi pauda savu gribu stāties pretī militāram spēkam, lai ar gara un vienotības spēku nosargātu Latvijas valsts neatkarību. Viņu vidū šobrīd apzinātie 133 rencēnieši, no tiem 20 sievietes, visi saņēmuši piemiņas medaļas vai pateicības. Mūžības ceļos devies 31 dalībnieks. 

Skats uz sevi no augšas un apakšas

6.Janvāris, 2021
Izglītība
Laikrakstā

Tradicionālais radošais konkurss, kas veltīts filozofam, reliģiju pētniekam un dzejniekam Robertam Mūkam, šogad notika 15. reizi. Konkursa mērķis bija skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos. Moto tam bija R. Mūka domu grauds, kas aicināja 2. – 12. klašu skolēnus rakstīt: «Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi?». Konkursu rīkoja Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar R. Mūka muzeju un Riebiņu novada domi, un tas ir noslēdzies.