Jaunas prasmes jebkurā vecumā

- 30.Janvāris, 2020
Globālais un lokālais
Laikrakstā

Valmieras tehnikums kā profesionālās izglītības īstenotājs Vidzemes reģionā pēdējo gadu laikā ir aktīvi iesaistījies arī pieaugušo apmācībā. Tā ir iespēja ikvienam iedzīvotājam, neskatoties uz vecumu, pilnveidot savas profesionālās prasmes vai apgūt pilnīgu jaunu profesiju. 

Patlaban visā valstī tiek īstenots ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», kas paredz, ka jebkura strādājoša persona, kas sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu, var mācīties tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības kursos ar pavisam nelielu līdzmaksājumu – tikai 10% apmērā no kopējās mācību maksas. Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2022. gada decembrim, ik gadu izsludinot vismaz divas izglītojamo uzņemšanas kārtas. Pašlaik noslēgumam tuvojas projekta 4. kārta, bet nākamais kursu piedāvājums gaidāms šā gada martā, tāpēc visi interesenti ir aicināti sekot līdzi izglītības programmu piedāvājumam interneta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Kā stāsta Valmieras tehnikuma par mūžizglītību atbildīgās personas, ar katru kārtu vērojama arvien lielāka interese un iesaiste pieaugušo mācībās. Tā projekta 1. un 2. kārtā apmācībās iesaistījās salīdzinoši maz personu, bet jau trešajā un ceturtajā kārtā mācībās iesaistīto skaits vairākkārt pieaudzis. Sākumā arī izglītības programmu piedāvājums bijis neliels: mācības notika tādās programmās kā «metālapstrāde ar CNC darba galdiem», «automatizētā projektēšana Auto CAD», kā arī pilnīgi ekskluzīvā programmā «saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošana», ko Valmieras tehnikums piedāvāja vienīgais visā valstī. Sākot ar projekta 3. kārtu, mācību piedāvājums bija daudz plašāks. Programmu piedāvājumu nosaka un regulē nozares padomes, analizējot konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzības pēc kvalificēta darbaspēka. Katrā kārtā apmācības kursu piedāvājums ir mainīgs un saskaņots gan ar nozares ekspertiem, gan ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. «Mēs kā izglītības iestāde nevaram paredzēt iepriekš, vai nākamajās apmācības kārtās būs apstiprinātas programmas saistībā ar metālapstrādi, pārtikas ražošanu, ēdināšanas pakalpojumiem vai ko citu. Iepriekšējās kārtās ļoti pieprasītas bija «īsās» programmas, piemēram, jaunākās tendences ēdiena gatavošanā un konditorejā, saldumu un šokolādes ražošanā, telpu dizainā un floristikā, bet vai šis piedāvājums būs arī piektajā kārtā, mēs nezinām,» skaidro mācību projektu vadītāja Linda Riba.  Valmieras tehnikumā projekta 3. kārtā mācījās 74 personas, bet, uzsākoties 4. kārtai, mācīties gribētāju skaits jau sasniedza vairāk nekā 130 personu. Tā kā pieteikšanās mācībām noritēja tiešsaistē, cilvēki bija pieteikušies arī uz vairākām programmām, lai gan projekts paredz, ka šo ESF finansējumu katrs drīkst izmantot tikai vienu reizi. Ja cilvēks piesakās vairākās mācību iestādēs vai programmās, tad viņam sava izvēle ir jāizdara ļoti apzināti.  «Tiem, kas apsver domu mācīties, pašiem rūpīgi jāseko līdzi pieteikšanās termiņiem – tas ir tikai viens mēnesis, un pēc tam mēs vairs neko nevaram izdarīt. Tad atliek vai nu gaidīt nākamo kārtu, vai mācīties par paša finansējumu. Mums kursi tiek piedāvāti arī kā maksas pakalpojums, bet pārsvarā visi cenšas sagaidīt un izmantot projekta iespējas,» stāsta Linda Riba.  Projekta līdzfinansējuma iespēju izmanto arī uzņēmumi un apmaksā šos 10% mācību maksas savu darbinieku vietā. Direktores vietniece Līga Šmite-Fišere stāsta, ka, piemēram, projektā iesaistījies ir SIA «VALPRO», jo uzņēmuma vadība redz, ka darbiniekiem ir vajadzīgs pilnveidot savu profesionālo kompetenci. «Lielākoties mācības norit sestdienās, bet ir arī programmas, kuras tiek īstenotas darbdienu vakaros,» tā Linda Riba. Viņu papildinot, Līga Šmite-Fišere min: «Kad mācīties gribētāju skaits ir apzināts un jāsāk komplektēt grupas, tad tehnikuma koordinators apzvana visus interesentus un aptaujā par vēlamiem mācību norises laikiem. Gadījumos, ja cilvēki nav valmierieši vai nav no tuvākās apkārtnes, tad dodam iespēju mācības apmeklēt brīvdienu grupās.» Linda Riba norāda, ka «garajās» izglītības programmās, kā, piemēram, «Gaļas produktu ražošana», ir izglītojamie, kas brauc pat no Rēzeknes un Kokneses, jo viņiem dzīvesvietas tuvumā mācību grupas šajā jomā netiek komplektētas.  «Programmā mācās gan cilvēki, kuri ir jau ar profesiju sai­stīti, gan arī tādi, kuri mācības konkrētā jomā uzsāk no nulles. Piemēram, gaļas produktu izgatavotāju grupā pilnveidojās vairāki uzņēmuma «Kunturi» darbinieki, mācījās arī mājražotāji, bioloģisko saimniecību īpašnieki, mednieki,» tā Līga Šmite-Fišere.  Izglītības programmas sastāv gan no teorijas, gan ļoti plašas praktiskās daļas. Apmācību dalībnieki sākumā apgūst pamat­iemaņas tehnikuma laboratorijās, bet vēlāk iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumā. «Ja strādā nozarē, tad ir vieglāk, jo praksi vari iziet savā darba vietā, bet, ja ne, tad jādomā par kādu alternatīvu iespēju, piemēram, jāizmanto atvaļinājums,» tā Līga Šmite-Fišere.  Projekta ietvaros cilvēkiem ir iespēja arī veikt profesionālās kompetences novērtēšanu.  Šis pakalpojums ir nozīmīgs tām personām, kuras, iespējams, jau daudzus gadus veiksmīgi strādā kādā profesijā, bet viņām nav dokumenta, kas apliecinātu šīs zināšanas un prasmes. «Nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko daļu, kvalifikāciju apliecinošos dokumentus var iegūt vienas dienas laikā,» min Līga Šmite-Fišere. Kvalifikācijas eksāmena komisija ir pilnīgi neatkarīga no Valmieras tehnikuma, tie ir trīs cilvēki no uzņēmumiem, kas pārzina jaunākās tendences nozarē. «Ir Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē eksāmena organizēšanas izmaksas. Jo vairāk cilvēku kārto eksāmenu, jo tas ir lētāk,» paskaidro Linda Riba.  Sākumā cilvēks atnāk uz bezmaksas konsultācijām un, ja pēc tām ir pārliecība par savām zināšanām un spējām, tad piesakās uz eksāmena kārtošanu. Lai gan eksāmena kārtotājam sākotnēji ir jāsedz pilna samaksa, vēlāk šos izdevumus 90% apmērā var atgūt. «Valmieras tehnikumā profesionālās kompetences novērtēšanu pēdējā laikā ir veikušas vairāk nekā 20 personas, iegūstot kvalifikācijas grāmatvedis, pavārs, galdnieks, viesmīlības pakalpojumu speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists,» tā Līga Šmite-Fišere.

Projekta ietvaros pieejamo mācību veidi:  • profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;  • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;  • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu. 

KURSU UN MĀCĪBU BEIGĀS kursanti saņem apliecības, kas apliecina viņu kvalifikāciju. Foto no Valmieras tehnikuma arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru