LEADER projekti – ar degsmi par savām idejām

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Viens no finanšu atbalstiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, kā arī sabiedriskā labuma iniciatīvu realizēšanai ir Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums lauku attīstībai – LEADER. Valmieras novada teritorijā darbojas trīs vietējās rīcības grupas – biedrība «No Salacas līdz Rūjai», biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» un biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla». Šīs biedrības koordinē, administrē un uzrauga LEADER finansētos projektus uzņēmējdarbības atbalsta un sabiedriskā labuma jomās. Par to, kā ar to veicas «Lauku partnerībai ZIEMEĻGAUJA», stāsta šīs biedrības koordinatore LINDA KRŪMIŅA un administratīvā vadītāja DAGNIJA ŪDRE.

Liela teritorija – Valmieras, Valkas un Smiltenes novadā

Dagnija Ūdre: «Biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» savā darbībā aptver pavisam 16 administratīvās teritorijas, no kurām astoņas atrodas tagadējā Valmieras novadā, bet pārējās ir lielākajā daļā Valkas un arī daļā Smiltenes novada, piemēram, Grundzāles, Virešu un Gaujienas pagastos. 2014. – 2020. gada plānošanas periodā līdz šim laikam LEADER projektos esam apguvuši divus miljonus eiro, bet periods tagad vēl turpinās, jo esam izsludinājuši astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu no šā gada 31. oktobra līdz 30. novembrim ar paredzēto kopējo finansējumu 75253,92 eiro atbalsta sniegšanai vietējās ekonomikas attīstībai. Līdz šim aktivitātes LEADER finansējuma piesaistīšanā gan mazās uzņēmējdarbības iesākšanai un stiprināšanai, gan arī dažādu sabiedriskā labuma ieceru īstenošanai mūsu teritorijā ir bijušas ļoti atšķirīgas. LEADER projekti ir sekmīgi realizēti visos trijos novados, bet, lūkojot katras teritorijas paveikto naudas izteiksmē, līdere ar iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem nepārprotami ir Strenču pilsēta, kurai abos finansējuma piesaistes veidos ir izdevies apgūt un sekmīgi lietā likt 280000 eiro.»

Linda Krūmiņa: «Biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» labu vietējo ieceru īstenošanai piesaista ne tikai iespējamo LEADER līdzfinansējumu, bet arī gādā par saprātīgu un mērķtiecīgu biedrības biedru naudas izlietojumu mūsu mazajos projektos. Arī pašvaldības, kā zināms, ir biedrības biedri, un tādēļ tās proporcionāli iedzīvotāju skaitam savā teritorijā ik gadu maksā biedru naudu. Tas nav daudz, bet pietiekami, lai, izsludinot mūsu biedriem ieceru konkursu, saņemtu no tās atbalstu. No katras mūsu teritorijas ar 150 eiro atbalstām vienu sabiedriskā labuma iniciatīvu, piemēram, radošajām darbnīcām, meistarklasēm, vērtīgām lekcijām vai citiem publiskiem pasākumiem.»

No tautiskiem brunčiem līdz pat mednieku namam

Dagnija Ūdre: «2014. – 2020. gada plānošanas periodā mūsu biedrības teritorijā ir bijuši daudzi sekmīgi realizēti LEADER projekti, kurus pamatoti var dēvēt par veiksmes stāstiem, un katrs no tiem būtu plašāka apraksta vērts. Šoreiz īsumā par Valmieras novadā iespēto.

Strenči. Ar LEADER līdzfinansējuma atbalstu pašvaldība iegādājās modernas apskaņošanas iekārtas kultūras namam, divus projektus pašvaldība iesniedza parka rekonstrukcijai, viens no tiem jau pabeigts, otrs vēl turpinās. Ar LEADER atbalstu pašvaldība realizēja estrādes būvniecību, tirgus laukuma aprīkojuma uzstādīšanu, rotaļu laukuma ierīkošanu pie skolas, kā arī āra trenažieru uzstādīšanu, vienotu norādes zīmju uzstādīšanu, seno fotogrāfiju izvietošanu Gaujas krastā un vēl citus kopējās dzīves telpas uzlabojumus. Strenčos aktīvas bijušas arī vairākas vietējās biedrības. Piemēram, biedrība «Šūpolēs» ar savu LEADER atbalsta projektu iegādājās tautas tērpus Strenču pašdarbniekiem, bet «Vēja brāļu ordenis Stakeln» daļēji pārbūvēja savu motokluba namu. LEADER projektu īstenoja arī Strenču slimnīca – ierīkoja publiski pieejamu sporta laukumu. Mazāk aktīvi LEADER projektu iesniegšanā bija vietējie mazie uzņēmēji, taču tiem, kas sasparojās, arī izdevās gūt atbalstu, piemēram, šūšanas darbnīcai, autoservisam, izklaides pasākumu apskaņošanai un arī kajaku laivu ražotnes izveidei.

Kauguri. Arī viens no aktīvākajiem LEADER projektu īstenotājiem. Ar agrākā Beverīnas novada domes svētību Mūrmuižā notika estrādes deju grīdas būvniecība, velotrases un piedzīvojumu trases radīšana, bet pašlaik notiek Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana. Kauguru attīstības biedrība savukārt sagādāja LEADER atbalstu Kauguru deju kolektīva «Mūri» etnogrāfisko tautas tērpu iegādei. Prieks atzīmēt, ka šajā pagastā projektiem sarosījās arī vietējie uzņēmēji. Piemēram, tūrisma uzņēmums SIA «Roksalana» īstenoja divas savas ieceres – teritorijas labiekārtošanu un ēdināšanas bloka būvniecību. SIA «Migliņas» LEADER atbalstu ieguldīja savā viesu namā, «Vīnkalnos», gādājot par tūristu ērtībām, tapa namiņš un rotaļu laukums bērniem, z/s «Birzlejas» iegādājās aprīkojumu zirgu pārvadāšanai, bet vietējais amatnieks no SIA «Lodziņu ogas» – dizaina produktu radīšanai.

Trikāta. Pašvaldībai nebija neviena LEADER projekta, toties ļoti aktīvas bija vietējās biedrības. Piemēram, «Mednieku klubs Trikāta» LEADER atbalstu ieguldīja mednieku mājas remontā un šautuves ierīkošanā, «Abulieši» toties sagādāja tautas tērpus deju kopai «Abuls», bet biedrība «Beverīnas ūdeņi» – laivu piestātnes, pievedceļa un stāvlaukuma izbūvē Mācītājmuižas ezera krastā.

Trikātā čakli projektu realizācijā iesaistījās arī uzņēmēji. Piemēram, Raisa Jablonska LEADER atbalstu piesaistīja savas šokolādes ražotnes attīstībai, uzņēmējs Aivars Fūrmanis – meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu izgatavošanā, Marija Melngārša – pirts kubla pakalpojumā, z/s «Ezermaļi» – modernas iekārtas iegādē malkas gatavošanai, un līdzīgu projektu īsteno arī z/s «Cīruļkalns».

Jērcēni. Pašlaik tur ar Valmieras novada pašvaldības gādību top sabiedriskā labuma projekts pie grants karjera, kur vietējo iedzīvotāju iecienītajā peldvietā notiek labiekārtošanas darbi. No uzņēmējiem sekmīgi divus LEADER projektus īstenoja z/s «Puntiņi» saimnieks Jurijs Ovsjaņikovs smiltsērkšķu produktu ražošanas attīstīšanā, uzņēmējs Jānis Ence no z/s «Laidavas» – laivu, SUP dēļu, pirts mucas uz piekabes un drona iegādei, bet uzņēmēja Annija Ratniece izveidoja fotostudiju «Cukurvate» fotosesiju ģimenēm ar bērniem organizēšanai.

Ēvele. Sabiedriskā labuma projektus tur īstenoja Burtnieku novada dome, bet tagad tos pārņēmis Valmieras novads. Ar LEADER atbalstu ir sakārtots Ēveles Tautas nams, paveikta tā teritorijas labiekārtošana, iegādāts aprīkojums sporta un galda spēlēm. Pašlaik notiek Ēveles muižas parka un dīķa labiekārtošanas darbi. No uzņēmējiem saņēmām tikai vienu projektu – z/s «Ceļmalas» malkas skaldīšanas pakalpojuma aprīkojumam.

Brenguļi. Sabiedriskā labuma projektā iegādāti tautas tērpi kolektīvam «Dzieti». No uzņēmējiem divus interesantus projektus iesniedza gados jaunais Deivis Jirgensons lāzertaga spēles laukuma izveidošanai un darbības nodrošināšanai, SIA «Zarupi» LEADER atbalstu piesaistīja augļu un dārzeņu pārstrādei, bet individuālais komersants «Man BurtNieks» – atpūtas pasākumu organizēšanai.

Seda. Ar pašvaldības gādību un LEADER atbalstu ir realizēts vides sakārtošanas projekts centrā pie autobusu pieturas, bet brīvā laika pavadīšanai iegādātas galda spēles un ierīkots pludmales volejbola laukums.

Plāņi. Pašvaldība šajā teritorijā nav realizējusi nevienu projektu, taču vienu sabiedriskā labuma projektu ir īstenojusi z/s «Vīcepi 1», kas savā teritorijā ir ierīkojusi publisku peldvietu. Divas zemnieku saimniecības – «Vecķiguļi» un «Baižas 1» – iesniedza projektus finansējuma piesaistīšanai malkas skaldīšanas pakalpojuma nodrošinājumam, bet amatnieks Ģirts Vizulis – galdniecības pakalpojumam.

Katru gadu visas rīcības grupas izvērtē savās teritorijās realizētos projektus un interesantākās iniciatīvas izvirza Latvijas Lauku foruma organizētajam Dižprojektu konkursam. Mūsu biedrības projekti gan vēl līdz šā konkursa pirmajai vietai nav tikuši, toties katra līdzdalība šajā konkursā tikai vairo projekta īstenotāju degsmi un dod stimulu jaunām iecerēm. No Valmieras novada teritorijas Dižprojektu konkursam esam pieteikuši Aivara Fūrmaņa dzīvnieku barotavu projektu un Deivja Jirgensona Lāzertaga parka projektu.»

Pirmais starptautiskais projekts «Sēņu ceļš»

Linda Krūmiņa: «Varam palepoties arī ar kaut ko taustāmu. Lūk, šogad izdotais meža kalendārs, ceļvedis «Uz mežu visu gadu» un arī četri izziņas bagāti fotogrāfiju komplekti: «Meža ogas», «Meža sēnes», «Meža ārstnieciskie augi» un «Meža nekoksnes resursi», kas vadošā partnera – biedrības «Sateka» – vadībā tika sagatavoti un izdoti LEADER starptautiskās sadarbības projektā «Sēņu ceļš». Šajā projektā darbojāmies kopā ar biedrību «Ropažu Garkalnes partnerība», biedrību «Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība «Kaimiņi»» un Somijas un Lietuvas partneriem. Ar šo sadarbību mudinājām lauku iedzīvotājus izmantot meža nekoksnes resursus, lai attīstītu vietējos produktus un pakalpojumus, piedāvājām apmācības, konsultācijas un praktisku palīdzību jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.

Viens no projekta pasākumiem notika Trikātā – meistarklasē Trikātas mednieku mājā profesionāls pavārs rādīja, kā pareizi un izcili pagatavot medījumus. Pat sākotnējie skeptiķi es jau māku, es jau zinu ļoti atzinīgi novērtēja šajā pasākumā gūtās zināšanas.»

DAGNIJA ŪDRE. Ārijas Romanovskas foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru