Vērtīga pieredze un jēgpilns brīvais laiks

- 25.Janvāris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Pirms Ziemassvētkiem, kā zināms, notika «Valmieras novada Jaunatnes gada balvas 2022» pasniegšana vairākās nominācijās par jauniešu brīvprātīgo darbu, sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu projektu realizāciju un Dimanta jauniešu noteikšana. Tik vērienīgi, esot visiem vienkopus, Valmieras novadā tas notika pirmo reizi. Pārsteidza, ka tik daudzi dažāda vecuma jaunieši iesaistās gan skolas, gan arī neformālo grupu, Jauniešu centru un pat starptautiskos projektos. Plašāku stāstījumu par to lūdzām Valmieras novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei DAINAI ROZEI.

Daina, kad vienojāmies par intervijai piemērotāko laiku, teicāt, ka 13. janvārī dosieties uz tikšanos Burtniekos, un pēc tās jūs varētu pabūt arī «Liesmā». Kāds bija mērķis Burtnieku apmeklējumam?

Kopš Valmieras novada izveides jaunatnes lietu speciālistiem ir radusies jauna sadarbības tradīcija, proti, reizi mēnesī sanākam kopā klātienē vai attālinātai komunikācijai izmantojam saziņas tehnoloģijas, lai uzzinātu par paveikto, iecerēm un kopīgi risināmām problēmām. Līdz šim novadā aktīvi strādāja Jauniešu centri Rūjienā, Trikātā, Burtniekos un Jaunatnes centra «Vinda» Jauniešu māja Valmierā. Centri piedāvā aktivitātes pēc iespējas tuvāk jauniešu dzīvesvietai, tādēļ 2023. gada izaicinājums ir aktivizēt jauniešus arī lauku teritorijās, kur vēl darbs ar jauniešiem līdz šim netika veikts. Pērn darbu uzsāka centrs jauniešiem Naukšēnos, Strenčos, bet šogad plānojam, ka arī Mazsalacas, Sedas, Vaidavas, Zilākalna un Dikļu jauniešiem būs iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dažādos projektos un sadraudzības pasākumos.

Mums ir daudz ieceru, taču to īstenošana daudzējādā ziņā būs atkarīga no šā gada budžeta, kas tad arī parādīs mūsu tālākā darba iespējas.

Prieks par Trikātas jauniešu centru, kura darbība lielā mērā ir balstīta uz mobilitāti. Mudinot jauniešus aktīvi līdzdarboties dažādos projektos un iniciatīvu konkursos, centra vadītāja regulāri brauc uz pagastiem – Kauguros, Brenguļos, Trikātā, tagad arī Strenčos un cer, ka izdosies iesaistīt arī Sedas jauniešus. Šāda mobilā darba metode nebūt nav viegla, tā prasa gan lielu uzņēmību, gan arī laiku, taču dod jūtamus rezultātus. Tieši tādēļ meklējam risinājumus, lai Trikātā tik labi iesākto sadarbību ar apkaimes jauniešiem stiprinātu.

Kā, strādājot ar jauniešiem, izdodas iet laikam līdzi?

Pirms gadiem desmit, kad sākām veidot pirmos Jauniešu centrus ar neformālo izglītību kā alternatīvu ierastajai skolu mācību programmai un videi, mūsu pieeja un attieksme bija salīdzinoši atšķirīga. Tagad arī skolās izglītības metodes ar kompetenču pieeju ir citas, tādēļ ir viedoklis, ka darba metožu atšķirība starp skolu un jauniešu centriem samazinās. Kopīgi ieguldot jauniešu attīstībā, veidojas pozitīva sadarbība un jauniešu izaugsme. Jaunieši, kas ir iesaistīti jauniešu centra aktivitātēs, saredz daudz plašāku skatījumu, lielākas starptautiskās sadarbības iespējas un, pats galvenais, – gūst vērtīgu pieredzi darbā gan ar dažādu vecumu bērniem, jauniešiem, gan pieaugušajiem un senioriem. Jauniešu auditorija ļoti strauji mainās. Katra jauna paaudze nāk ar saviem uzstādījumiem, iniciatīvām un izaicinājumiem. Mums domāšanā un organizēšanas prasmēs jāaug līdzi. Visu laiku jāstimulē, lai no pašu jauniešu vidus nāktu tādas idejas, kas aizrauj ne tikai viņus kā centra līderus, bet lai tām ir dažāda vecuma sekotāji.

Ir dzirdēts, ka Rūjienas Jauniešu centrā ik pa laikam dažādu projektu īstenošanā, vasaras nometņu rīkošanā un vēl citās aktivitātēs parādās pa līderim. Kā viņi izaug?

Brīvprātīgajā darbā! Lai cik vērienīga būtu kāda ideja, viens nav cīnītājs, bez atbalsta grupas, bez komandas nebūs gaidītā rezultāta. Svarīgi, lai veidojas domubiedru grupa un aizrautīgi darbojas kopīgam mērķim. Mums ir daudz līderu! Daudz labu izaugsmes stāstu. Minēšu tikai dažus piemērus. Pirms vairākiem gadiem Rūjienas Jauniešu centru regulāri sāka apmeklēt skolnieks Emīls Rainers Muska. Pamazām vien iesaistījās dažādos mazākos darbiņos. Kā brīvprātīgais palīdzēja vasaras nometņu aktivitātēs ar bērniem, kur ieguva vērtīgu pieredzi. Šobrīd viņš ir ieguvis arī starptautisku projektu pieredzi un nu jau pats ir atbalsts jaunākajiem brīvprātīgajiem. Emīls bērniem ir autoritāte, jo ar savu atvērtību, aktivitāti un jokiem piesaista bērnus, kas viņam klausa uz vārda, ar viņu tie gatavi skriet rīta krosu vai vingrot nakts vingrojumos. Emīls ir jaunietis, kuram var prasīt pēc padoma, palīdzības un uz kuru vienmēr varam paļauties.

No puisēna par staltu un enerģisku jaunieti, nepārprotamu jauniešu līderi ir izaudzis arī viens no «Valmieras novada Jaunatnes gada balvas 2022» ieguvējiem nominācijā «Dimanta jaunietis» – Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītājs Jēkabs Jostsons. Viņš ir izveidojis nomināciju skolotāju gada balva «S Kvadrātā», radījis erudīcijas šovu «Ko Tu?», piedalījies Mājas kafejnīcu dienā 2022 ar savu ideju kafejnīcai «Palienes dārzs Rūjienā», viņš arī ir īstenojis savu iniciatīvu Erasmus+ jauniešu apmaiņai, kā arī paveicis vēl daudzus citus nozīmīgus darbus savas skolas un Rūjienas labā.

Nevar nerunāt arī par Rūjienas Jauniešu centra starptautiskās sadarbības pieredzi. Uz cik valstīm Rūjienas taciņas jau iemītas?

Sadarbība veidojas plaša, gan pašvaldības starptautiskie partneri iepazīti, gan arī jauniešu centra projektos ar katru gadu paplašinās partneru loks un apmeklētās valstis.

Centram visilgākā sadarbība desmit gadu garumā ir ar Turcijas un Bulgārijas draugiem. Katru gadu mūsu jaunieši savā starpā veido kopīgus projektus ar šo valstu jauniešiem par ļoti dažādām tēmām – sportu, dabu, radio, mobingu, sociālo iekļaušanu, deju, mūziku un medijiem. Jau zinām, ka šogad maijā no Turcijas pie mums ieradīsies 24 skolēnu grupa, kuras dalībniekus interesē, kā Rūjienas un Naukšēnu skolās bērniem māca par vidi un kā reāli notiek Rūjienas vidusskolas organizētās vides ekspedīcijas. Savukārt aprīlī mūsu skolēni brauks uz Turciju, kur notiks bērnu festivāls, kurā mūsu jaunieši pārstāvēs Latvijas kultūru.

Sekmīgi Erasmus kontakti mums izveidojušies arī ar Poliju, Lietuvu, Igauniju, Itāliju, Spāniju un Portugāli, Franciju, Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, bet, pateicoties Rūjienas pilsētas sadraudzības kontaktiem, jau gadiem ilga ir arī mūsu sadarbība ar Japānu un Vāciju.

Ja jauniešiem rodas kāda jauna, sabiedriski nozīmīga iniciatīva, vai viņi var cerēt arī uz finansiālu atbalstu? Kā novada pašvaldībā var pie tā tikt?

Pērn jauniešu vidū populārs bija Valmieras novada pašvaldības rīkotais ikmēneša Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, kurā jaunieši varēja īstenot savas idejas 250 eiro vērtībā. Šim konkursam bijām plānojuši atbalstu 23 projektiem. Saņēmām 19 projektu pieteikumus, un tie visi, saņēmuši finansiālo atbalstu, arī tika īstenoti. Ievērības cienīgākais no tiem bija jaunieša Rovilda Deduškeviča ierosinājums Mūrmuižā izveidot publisko saziņas ierīču uzlādēšanas punktu. Tā kā iniciatīva bija visnotaļ aktuāla, to atbalstīja arī pagastu pārvaldes un Rovilda skolotāji ar domu, ka šādi punkti derētu arī citviet. Pagaidām gan tas vēl ir vēlējuma izteiksmē, taču, tiklīdz būs jauns konkurss, varētu sekot turpinājums. Daudziem interesanta likās arī Rūjienas jauniešu iniciatīva, veidojot projektu «Pats sev bārmenis». Gūstot tam atbalstu, projekts lieliski tika īstenots, un bija iedvesma pašu jauniešu gatavotiem kokteiļiem jau minētajā «Valmieras novada Jaunatnes gada balvas 2022» pasniegšanas pasākumā. Kokteiļi bija lieliski!

Ļoti gaidām jauno budžetu. Ceram, ka tajā atkal būs finansiālais atbalsts arī jauniešu iniciatīvu konkursam, jo uzskatām, ka tā ir lieliska motivācija jauniešu aktivitātes veicināšanai sabiedriski nozīmīgā veikumā savas skolas, pilsētas, pagasta vai pat novada labā. Priekšrocība šim projektu konkursam ir tāda, ka to var iesniegt katru mēnesi, līdz piešķirtais finansējums tiek iztērēts.

Šogad jauniešu iniciatīvām paveras jaunas iespējas, jo, kā zināms, likumdevējs paredz, ka jebkurš iedzīvotājs, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, ir tiesīgs vērsties pašvaldībā ar saviem ierosinājumiem. Tad nu jaunieši tagad varēs piedalīties arī otrā Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu konkursā, kas notiek reizi gadā par novada iedzīvotāju sabiedriski nozīmīgiem līdzdalības projektiem savai pilsētai vai pagastam.

Kā mainījās jaunatnes lietu speciālistu darbs, strādājot Valmieras novada pašvaldībā?

Līdz administratīvi teritoriālajai reformai un novadu apvienošanai katrs vairāk vai mazāk prasmīgi ar jauniešiem strādājām vienatnē, tagad to darām komandā. Darba ir vairāk, strādāt ir sarežģītāk, taču – interesantāk. Komandā sekmīgāk izdosies īstenot mūsu darbības galveno mērķi: būt tuvāk jaunietim! Pavērt viņiem iespējas jaunas pieredzes apgūšanai un lietderīgi, jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Tieši tāpēc Trikātas jaunatnes lietu speciāliste braukā pie jauniešiem uz Mūrmuižu, Brenguļiem un nu jau iegriežas Strenčos un cer drīzumā būt arī Sedā. Arī Valmieras Jaunatnes centra «Vinda» jaunatnes speciālisti dosies uz Zilokalnu, Dikļiem, Vaidavu un apmeklēs citu tuvējo pagastu jauniešus. Gada nogalē regulāru jauniešu darbu atsāka Naukšēnos, un nu jau šogad arī Mazsalacā jauniešiem būs sava telpa.

PATS SEV BĀRMENIS. Sekmīgi realizēta Rūjienas jauniešu iniciatīva. Publicitātes foto

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru