Domājiet par nākotni jau šodien!

- 22.Septembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Vidzemē, Valmierā jauniem uzņēmējiem iespējas saņemt finansējumu sava biznesa uzsākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai ir plašas – nauda pieejama gan komercbankās, gan arī Attīstības finanšu institūcijā ALTUM.

Olita Untāla, akciju sabiedrības Attīstības finanšu institūcijas Altum Vidzemes reģiona vadītāja

Kas ir Altum?

Altum ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums.

Galvenā mūsu misija ir palīdzēt Latvijai augt!

Kā norisinās naudas aizdošana uzņēmējiem? Kādi kritēriji tiek vērtēti?

Kad klients atnāk pie mums, mēs mēģinām saprast, kādas ir viņa vajadzības. Bieži vien ir tā, ka uzņēmējs dzird – Altum un uzreiz nāk pie mums, bet mums ir mērķis, lai vispirms viņš griežas savā bankā, kur viņam ir konts, un, ja situācijā, ka banka nevar sakombinēt savu aizdevumu ar Altum garantijām, ko mēs arī garantējam aizdevumiem ar paralēlajiem aizdevumiem, tad tas klients nāk pie mums un mēs skatāmies, kas viņš ir – uzsācējs, mazais, vidējais vai lielais uzņēmējs. Tad finansējumi dalās.

Viens no segmentiem – uzsācējs. Uzņēmējam ir ideja, ar to viņš nāk pie mums, apskatām to, klients gatavo aizdevuma pieteikumu, izveido naudas plūsmu diviem gadiem, pievieno dokumentus, un mēs izskatām iespēju finansēt. Ir situācijas, kad uzņēmumam pat nav jābūt reģistrētam. Piemēram, atnāk cilvēks, viņam ir ideja, un tad, kad ir piešķirts aizdevums, ir nosacījums, ka jāreģistrē uzņēmums konkrētā laikā, jo līdz ar to uzsācējiem šī ir viena no lieliskām iespējām. Programmu ir iespējams kombinēt ar LEADER atbalstiem, Lauku atbalsta dienestu, ar pašvaldību grantu konkursiem, kas Vidzemes reģionā ir ļoti daudzos novados, arī Valmierā Attīstības aģentūrā ir ļoti laba atbalsta programma Zīle, tāpat LIAA Biznesa inkubatorā. Kopā ir iespējams efektīvāk finansēt uzņēmēju, jo īpaši uzsācēju segmentā.

Finanses, ko piešķir Altum

Mēs varam finansēt MVU Izaugsmes aizdevumu programmā līdz pat 2,85 miljoniem eiro, termiņš līdz 15 gadiem, savukārt apgrozāmajiem līdzekļiem ir līdz pat 1 miljonam ar termiņu līdz trīs gadiem.

Ir vieni, kas domā, ka Altum finansē tikai uzsācējus. Otri, kas domā, ka mēs finansējam tikai lauksaimniekus, bet mums spektrs ir, sākot no aizdevuma, kas mums ir no 2000 eiro, līdz pat miljonu aizdevumiem. Lauks, ko mēs nosedzam ar savu finansējumu, ir plašs. Uzņēmējam ir jāsaprot finansējuma apjoms un savi esošie resursi. Vai tas ir aizdevums līdz 7000 eiro, vai tas ir nākamais solis – aizdevums līdz 25000 eiro, kur jau ir 10% līdzdalība, bet šajā kategorijā ir iespējams saņemt aizdevumu tikai ar privāto galvojumu, bez papildu nodrošinājuma vai tikai ar komercķīlu. Nākamais segments ir uzsācējiem ar robežu līdz 150000 eiro. Summa var likties salīdzinoši liela uzsācējam, tomēr jāņem vērā, ka uzsācējs Altum programmā ir uzņēmums, kas darbojas līdz 5 gadiem. Finansējot mums ir svarīgi, cik viņš ir ieinteresēts, kā viņš redz savas idejas attīstību, kāda ir bijusi viņa vēsturiskā attieksme pret dažāda veida maksājumiem, pret nodokļu maksājumiem, visas šīs lietas ņemam vērā. Ir mums arī uzsācēji, kas ir finansējušies par 98000 eiro, uzsākot savu darbību tieši ar apgrozāmiem līdzekļiem. Ja mēs saskatām perspektīvu ideju, kurai ir finansiāls pamatojums, aprēķini, īpašnieka attieksme ar atbildības sajūtu – mēs finansējam.

Virkne uzņēmumu izmantojuši arī Altum programmas, kas paredzētas Covid ietekmes pārvarēšanai, to vidū arī ēdināšanas uzņēmums «Kantīne B» Valmierā, «Kārļamuiža», kas darbojas tūrisma nozarē, arī «Rūjienas saldējums».

 

Mārtiņš Vabulis, viens no SIA Denta M zobārstniecības īpašniekiem, Valmierā, Brīvības ielā 2

Kāpēc jūs izvēlējāties attīstības finanšu institūcijas AS Altum pakalpojumus?

Altum kā zobārstniecības Denta M finansētājus izvēlējāmies, jo zinājām par Altum Starta programmu jauniem uzņēmējiem. Aizejot uz Altum, mūs sagaidīja zinoši un pretimnākoši konsultanti, kas konsultēja, kā aizpildīt finansējuma projekta dokumentāciju, un atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem. Par labu Altum strādā arī fakts, ka klasiskās bankas ir negribīgas uz jaunu uzņēmumu finansēšanu un sausi skatās tikai uz dažādiem cipariem, neiedziļinoties uzņēmēja projektā.

Jāpiebilst, ka mūsu pirmais saņemtais finansējums no Altum bija 14033 eiro, lai iegādātos papildu ierīces lietotai zobārstniecības iekārtai, ko jau bijām iegādājušies par personīgiem līdzekļiem, kā arī citas iekārtas instrumentu sterilizācijai.

Kā norisinājās pirmā saruna ar viņiem? Vai uzreiz piekrita sadarboties?

Pirmā saruna bija patīkama un motivējoša. Klientu konsultante neilgi pirms mums jau bija vadījusi finansējuma piešķiršanu citai zobārstniecībai, un tas palīdzēja izprast šīs nozares specifiku.

Pēc projekta idejas izrunāšanas mums ieteica aizpildīt projekta pieteikumu, biznesa idejas aprakstu un naudas plūsmas plānu diviem gadiem.

Kad Altum piekrita sadarboties ar jums, kas un kā notika tālāk?

Pēc pirmās sarunas un provizoriskās aizdevuma procentu likmes akceptēšanas nolēmām aizpildīt projektam nepieciešamo dokumentāciju, kas bija komplicēti, jo bija jāatbild uz sarežģītiem jautājumiem un jāspēj prognozēt divu gadu naudas plūsmu. Lai to izdarītu, bija jāsāk ar pakalpojumu izmaksu aprēķināšanu, jāiegūst informācija par zobārstniecības materiālu cenām un citām izmaksām, kas saistītas ar zobārstniecības klīnikas legālu darbību. Neskaidro jautājumu bija daudz, centāmies uz visiem rast atbildes un visos aprēķinos izmantot sliktākā scenārija principu, lai, pirmkārt paši sev, dotu pārliecību, ka viss izdosies.

Aptuveni viena mēneša laikā ar dažām dokumentu «šurpu-turpu» sūtīšanām projekta dokumentācija bija akceptēta Valmierā un tika nosūtīta uz komisiju Rīgā, kas lēma par projekta apstiprināšanu un finansējuma izsniegšanu Denta M zobārstniecībai.

Varbūt vēl kas piebilstams saistībā ar Altum?

Kopš pirmā aizdevuma, kas beigsies 2020. gada oktobrī, esam veiksmīgi sadarbojušies arī citu Denta M zobārstniecības attīstībai nepieciešamu projektu realizācijā – jaunāko zobārstniecības iekārtu un ēkas, kur atrodamies, iegādē.

Piecu gadu laikā mums ir nomainījušies trīs klientu konsultanti. Par visiem varam teikt tikai labus vārdus, jo redzam, ka Altum darbinieki iedziļinās katrā projektā un uzdod īstos jautājumus, lai uzņēmējam palīdzētu saprast un atbildēt uz jautājumu, kā tieši aizņemtie finanšu līdzekļi palīdzēs izaugt un tiks atmaksāti. Paldies Altum!

 

Jānis Paiders,

Swedbank Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs

Kāda ir situācija ar Swedbank, vai uzņēmējiem ir viegli saņemt finansējumu? Cik ilgā laikā to izsniedz?

Swedbank sadarbojas ar visiem klientiem un izskata visus pieteikumus finansējuma saņemšanai. Nosacījumi, kas jāizpilda, lai saņemtu finansējumu, nemainās. Primāri jābūt skaidrai biznesa iecerei, kuru banka vērtē kā vienu no pirmajiem rādītājiem, kā arī uzņēmuma finanšu situācijai jābūt tādai, lai varētu uzņemties jaunas saistības. Tāpat banka izvērtēs arī aizņēmēja pagātni – proti, vai nav nodokļu parādu, kāda ir bijusi finanšu disciplīna, vai klients nav iekļauts kādos parādnieku reģistros. Modelējot ideālo aizņēmēju, tad tas būtu uzņēmums, kam noslēgti divi pilni finanšu gadi, gada pārskati iesniegti VID, nav esošu kavētu maksājumu valstij vai kredītiestādēm un finanšu rezultāts ļauj uzņemties jaunas saistības. Bankai, protams, arī svarīgi, lai uzņēmums būtu caurskatāms un saprotams, tam nav problēmu ar reputāciju. Jābūt pozitīvam pašu kapitālam. Tāpat svarīgi, kāds ir vērtējums konkrētajai nozarei un kādas ir šīs nozares izaugsmes iespējas. Bieži vien lielākā problēma, kāpēc aizņēmums tiek atteikts, ir tas, ka uzņēmumu pārstāvjiem ir pārāk rožains skats uz sava biznesa finanšu stāvokli.

Lai uzņēmums jau laikus saprastu, cik lielas ir tā iespējas saņemt finansējumu, aicinām izmantot Swedbank klientiem īpaši radīto finansējuma luksoforu, kas atrodams mājaslapā. Vai arī izmantot finansēšanas ceļvedi.

Lielākajai daļai klientu atbildi par finansējuma pieejamību cenšamies sniegt trīs dienu laikā. Tāpat mums ir virkne garantijas programmu, kuras piemērotas tieši mazajiem uzņēmumiem un ļauj aizņemties lētāk un ērtāk, piemēram, Altum vai Eiropas investīciju fonda garantijas. Sīkāk par garantiju programmām var uzzināt https://businessnetwork.lv/ievads/finanses/mvu-garantiju-programmas-52943

Kā ar procentu likmēm? Kādas tās ir, vai visiem uzņēmējiem vienādas? Vai pēc kovida laika ir samazinājusies procentu likme?

Procentu likmes mainījušās nav, jo tās šobrīd saglabājas zemā līmenī. Kā zināms, Eiropas Centrālā banka un nacionālās Centrālās bankas cenšas sekmēt finansējuma ieplūšanu ekonomikā caur zemām procentlikmēm. Katru finansējuma pieprasījumu banka izvērtē individuāli un arī procentlikmi nosaka individuāli. Iemesli, kas ietekmē aizņēmuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu, ir daudzi un dažādi, turklāt tie ir ļoti atkarīgi no individuāliem uzņēmumu raksturlielumiem, tāpēc arī procentlikmes katram uzņēmumam piešķir, izvērtējot individuāli. Turklāt, ja uzņēmējiem rodas problēmas ar nodrošinājumu, Swedbank palīdz arī ar iespējām izmantot dažādas garantiju programmas, kuras piešķir uzņēmējiem līdzekļus tieši garantiju nodrošināšanai.

Vai pēc tam uzņēmējam ir jāatskaitās Swedbank, kur un kā tiek tērēta nauda? Vai jūs tam sekojat līdzi?

Tas atkarīgs no aizņēmuma veida. Ja uzņēmums aizņemas līdzekļus līzingam un nopērk automašīnu, tad atskaitīšanās nav nepieciešama. Savukārt, ja uzņēmums aizņemas projektam, kurā paredzētas vairākas kārtas, turklāt katrai no tām paredzēts savs finansējums, tad, protams, bankas darbinieki kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem pārbauda dokumentāciju arī projekta laikā.

Swedbank dati liecina, ka nozaru griezumā visaktīvākie aizņēmēji pēdējā gada laikā ir bijuši lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumi.

Nākamās aktīvākās nozares ir profesionālo pakalpojumu sniedzēji un tirdzniecības uzņēmumi. Papildu ieguldījumi galvenokārt būtu vajadzīgi investīcijām tehnoloģiskos uzlabojumos un jaunu biznesa virzienu attīstīšanai. Prioritārie ieguldījumu veidi ir atkarīgi no konkrētā biznesa – tā ražošanas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem ir aktuāli investēt tehnikā un iekārtās, bet tirdzniecības uzņēmumu prioritāte ir finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem.

Īpaši izcelt vēlētos tieši lauksaimniekus.

Kuri ir ļoti aktīvi savas uzņēmējdarbības stiprināšanā. Tieši sadarbībai ar lauksaimniekiem arī Swedbank darbojas īpaša lauksaimniecības uzņēmumu konsultāciju komanda. Lai sekmētu lauksaimniekiem pieejamo atbalstu, var izmantot tiešos kontaktus – Ilze Egle, 67449259, ilze.egle@swedbank.lv vai arī Elīna Bašēna, 67449257, elina.basena@swedbank.lv.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru