Mākslīgais intelekts un digitalizācija – svarīgi šodien un rīt

- 27.Septembris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Ir jau zināmas, tradicionālas lielās uzņēmējdarbības jomas, kurās vairāk vai mazāk viss rit savu gaitu. Šoreiz paraudzīsim, kas jauns biznesa asnu dobītē, par kādu varam uzskatīt LIAA Valmieras biznesa inkubatoru. Par aktuālāko šodien un arī dažu labu rītdienas ieceri stāsta inkubatora vadītājs JURIS ČEIČS.

Ir kāds laiciņš pagājis, gan jau kaut kas pamainījies arī Valmieras biznesa inkubatorā. Paraksturo šodienas situāciju tīri skaitliskā izteiksmē: kur, kas un cik?

Šobrīd inkubatorā klientu paliek arvien mazāk, jo esošā programma šogad beidzas, atbalsta sniegšana ir vēl līdz 30. septembrim. Tāpēc mums šobrīd ir tikai 20 inkubācijas klienti un pirmsinkubācijā – pēdējā grupa, kurā arī 20 dalībnieki. Programmas finišu nosvinējām Rīgā ar skaistu kopīgu pasākumu, kurā sabrauca klienti no visiem Latvijas inkubatoriem.

Jaunu dalībnieku uzņemšana plānota tikai nākamā – 2024. gada sākumā. Ar ko būs aizpildīts šis laiks līdz tam? Gaisma inkubatorā taču netiks izdzēsta...

Protams, nē. Ja runājam par nākamo periodu, Ministru kabineta noteikumi, kas regulē jauno periodu, ir jau apstiprināti, šobrīd arī Centrālajā Finanšu līgumu aģentūrā iesniegts projekts šīs programmas realizācijai no LIAA puses. Gaidām, ka kaut kad oktobra vidū šis projekts tiks apstiprināts. Tad tiks gatavoti visi pārējie pakārtotie dokumenti, kas jau noteiks precīzu atbalsta izsniegšanas mehānismu jaunajā inkubācijas programmā.

Kas būs jauns šajā uzņēmējdarbības atbalstā?

Vispirms jau mēs reģionos vairs neskaitīsimies kā inkubatori, mēs būsim LIAA pārstāvniecības, faktiski kā LIAA filiāles. Mūsu funkcijas paplašināsies – tie vairs nebūs tikai inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumi, bet mēs jau varēsim sniegt arī pārējo LIAA atbalsta programmu ietvaros gan konsultācijas, gan veikt visas pārējās darbības. Jo šajos Ministru kabineta noteikumos ir apvienotas trīs atbalsta programmas, kas iepriekš bija atsevišķi: inkubācijas programma, starptautiskās konkurētspējas programma, kas vērsta uz eksportu, un motivācijas programma, kas ir vairāk tīri apmācības un izpratnes veidošana par uzņēmējdarbību, arī jauno ideju atbalsts. Tas automātiski pamaina arī pašu inkubācijas programmu, jo tāda pirmsinkubācija, kāda bija līdz šim, jaunajā programmā nebūs, to pārņem motivācijas programma. Būs vairāk centralizētas mācības tiem ideju autoriem, kuri vēl nezina, ko darīs vai nedarīs... Pirmsinkubācijā mēs tomēr gribēsim redzēt jau reģistrētus uzņēmumus, bet kuri vēl ir prototipēšanas fāzē. Savukārt inkubācijā mēs gribēsim redzēt uzņēmumus ar jau gataviem vai gandrīz gataviem produktiem vai pakalpojumiem, lai viņiem būtu efektīvāks mūsu sniegtais atbalsts. Tā tiek darīts, redzot iepriekšējās programmas efektus un arī defektus, tādēļ nedaudz šis tas ir pamainīts. No 30. septembra līdz nākamā gada sākumam, kad būs jaunā uzņemšana, mums inkubatorā pietiks ko darīt ar skaidrojošo darbu, kas tad būs jaunajā programmā. Gan pašiem uzņēmējiem jāpaspēj saprast, ko mēs īsti piedāvāsim, gan arī mums pašiem būs jāizrunā visa jaunā atbalsta izsniegšanas kārtība. Pa šo laiku mums arī jāsavāc visi dati, jānodod visa dokumentācija par veco programmu.

Nu jau vairākus gadus vadi inkubatoru. Tavuprāt, šobrīd jaunās biznesa aktivitātes piedzīvo kāpumu, kritumu vai savā ziņā nostabilizējušās kaut kādā konstantā līmenī?

Grūti tā uzreiz pateikt. Ņemot vērā, ka mums uzņemšana vairs šogad nenotiek, tāda intensīva mūsu pakalpojumu reklamēšana nav bijusi un varbūt tik daudz uzņēmēju ar jaunām idejām pie mums nevēršas, es kopējo bildi tik skaidri neredzu kā tad, kad būs uzsaukums jaunajā programmā. Gribētu teikt, ka līmenis nav samazinājies, bet nav arī cēlies. Ir nedaudz jūtama cilvēku neziņa. Iepriekšējā sezonā, kā zināms, bija problēmas ar apkures cenām, arī inflācijas klātbūtne – tas cilvēkus nedaudz pievērsa esošās situācijas noturēšanai nekā lika riskēt, sākot ko jaunu. Šajā sezonā, manuprāt, visi vēl nav tā atkopušies, lai mestos un riskētu ko jaunu uzsākt. Bet interese ir, joprojām idejas gaisā virmo!

Par kādām uzņēmējdarbības jomām šobrīd ir vislielākā interese no potenciālo inkubatora dalībnieku vidus?

Skatoties, kas kļūst arvien populārāks jauno uzņēmēju darbības efektivizēšanā, tas ir mākslīgais intelekts. Visus mākslīgā intelekta rīkus, kas pasaulē parādās, pamana arī Valmieras un Vidzemes uzņēmēji. Un izmanto, lai efektīvāk sasniegtu savu mērķauditoriju. Mums par šo lietu bija arī mācības, lai cilvēki vēl vairāk to saprastu. Tīri no ideju viedokļa joprojām interesē e-komercija un jebkas, ko var pārdot visai pasaulei, ko var viegli saražot un viegli nosūtīt. Ņemot vērā, ka šobrīd LIAA sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centriem realizē arī digitalizācijas programmu, uzņēmēji nāk un interesējas par esošo procesu digitalizāciju, kas noteikti efektivizē viņu darbību. Varbūt tas ir ne tik daudz jaunu produktu ražošanai, bet esošo procesu sakārtošanai. Manuprāt, mākslīgais intelekts un digitalizācija – tas ir šodienas trends, tā arī būs mūsu nākotne.

Biznesam pamatā ir ideja. Vai pēdējā laikā izdevies dzirdēt arī ko pavisam traku, līdz tam varbūt vismaz mūsu apkārtnē nezināmu, kas tomēr varētu, kā saka, aiziet?

Inkubatoru pieaicina arī dažādos citos projektos, un sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru mēs redzējām jauniešus, kas grib realizēt visādas idejas. Viena no komandām, ar kuru man nācās nedaudz pastrādāt, veidoja mikro koģenerācijas staciju, kur bunkurā ber iekšā čiekurus, vecas koku lapas, žagarus un vēl ko tādu, šīs masas gruzdēšanas procesā iegūto gāzi novada uz elektrības ģeneratoru, tādā veidā ražojot elektrību. Viņiem jau ir gatavs prototips, visa šī iekārta uzmontēta uz vieglās automašīnas piekabes, tātad mobila tās lietotājam. Šī ideja tika realizēta pašā trakākajā enerģētiskās krīzes brīdī, es teiktu, ka šāda ierīce varētu būt viens no portatīviem enerģijas ieguves avotiem.

Vai ko interesantu izdevās piefiksēt arī tīklošanās pasākumā Ideju pik-niks 11. augustā, kas notika neformālā gaisotnē Vidzemes Augstskolas pagalmā Tērbatas ielā?

Ja runājam par šī pasākuma konceptu, tad Ideju pik-niks notika augstskolā, jo mūsu nākamās programmas ietvaros mēs vēl ciešāk sadarbosimies ar Vidzemes Augstskolu. Mums bija patīkams pārsteigums, ka augstskolā ir ne tikai akadēmiskie mācību spēki, bet arī pētnieki, kas jau nodarbojušies ar reālu uzņēmējdarbību. Viņi stāstīja par savu reālo dzīves pieredzi, manuprāt, viņu minētie piemēri bija ļoti praktiski, noderīgi. Bija patīkami paklausīties arī Latvijas pirmā vienradža Printful pieredzi, runātāja – jauna sieviete – tieši varēja iedvesmot uz pasākumu atnākušos jauniešus, jo viņas vēstījums bija: ja tev rokas aug no pareizās vietas un galva strādā, tad nav jābaidās pieteikties uz tādām amata pozīcijām un tādos uzņēmumos, kur varbūt sākumā šķiet, ka es taču tur nederu un kurš tad mani tur vispār ņems par pilnu... Ar apņēmību vari tikt iekšā tur, kur tu vēlies, dari to, kas tev patīk, un beigu beigās tu esi maza, bet tomēr nozīmīga daļa no vienradža un iegūsti tādu pieredzi, kas nekur citur nebūs iegūstama!

Vislielākais gandarījums taču – ja izdodas labām lietām palīdzēt un redzēt, kā tās attīstās. Varbūt nosauc kādus piemērus no pēdējā laika izcilākajiem Valmieras biznesa inkubatora cāļu veikumiem, jau darbojoties patstāvīgi?

SIA Zeltiņi īpašnieks smiltenietis Aigars Lauzis no savas velo amfībijas – kempera Z-TRITON prototipa jau izaudzis līdz ražotnei Valmierā. Mums prieks par visiem, kuri turpina strādāt. Ļoti izaudzis arī valmierietis Tālis Grinbergs ar savu kokapstrādes uzņēmumu SIA WoodHeart, šajā nozarē arī vairāki jaudīgi uzņēmumi Cēsīs, piemēram, SIA Nordic Woodeco, kas faktiski no nulles jau izaudzis līdz miljonu eiro apgrozījumam. Ja vēl pieskaramies jaunumiem un tieši jaunajai programmai, tad tur būs lielāks uzsvars uz zinātņietilpīgiem produktiem, mēs nākamajā periodā inkubācijā meklēsim atbalstīt vairāk tieši inovatīvus uzņēmumus, kuriem ir produkti ar lielāku pievienoto vērtību. Es to redzu kā izaicinājumu arī pašiem mums kā LIAA pārstāvjiem, jo mēs redzam, ka reģionā tādu tiešām ļoti inovatīvu ideju, tehnoloģisku ideju, zinātņietilpīgu ideju nav tik daudz. Skaidrs, ka mums šeit arī kritiskā cilvēku masa nav tik liela, līdz ar ko meklēsim šādus uzņēmumus, kurus atbalstīt. Arī ceram, ka ar sava reģiona pievilcību spēsim šādus uzņēmējus atvilkt no Rīgas, lai viņi savu uzņēmējdarbību uzsāktu šeit. Tādēļ mums vajadzīga sadarbība gan ar Vidzemes Augstskolu, gan ar novada pašvaldību, gan ar Valmieras Attīstības aģentūru. Te jāpiebilst, ka mums šobrīd ir izstrādāts koncepts – inovāciju kvartāls Valmierā. Tas ir vēl tikai plāns, taču mēs kā inkubators jeb nu jau kā topošā LIAA pārstāvniecība, arī Valmieras Attīstības aģentūra un vēl arī koprades darbnīca DARE domājam pārvākties uz jaunu mājvietu Cēsu ielā 4 Vidzemes Augstskolas telpās – blakus Valmieras integrētajai bibliotēkai. Šī koncepta mērķis – lai uzņēmējs, kad viņš – jauns vai jau pieredzējis – pie mums būs ieradies, vienā vietā varētu atrast visu sev nepieciešamo.

UZŅĒMĒJIEM VISS BŪS PIEEJAMS VIENĀ VIETĀ. Tā Juris Čeičs spriež par jaunā Valmieras inovāciju kvartāla priekšrocībām Cēsu ielā 4. Gunta Vīksnas foto

 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta «Rakstu sērija – MĒS PAŠI» saturu atbild projekta īstenotāja SIA «Imanta info».Projekta Nr. 2023.LV/RMA/03

#SIF_MAF2023


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru