Pastāvīgi mācīties un apgūt ko jaunu

- 22.Septembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Ieejot Rūjienas Tautskolā, skatu piesaista uzraksts uz kādām durvīm. Vēstījums «Viens no veidiem, kā visu laiku būt jaunam, ir pastāvīgi mācīties kaut ko jaunu» par visiem 100% saskan ar šīs neformālās pieaugušo izglītošanās iestādes darbību. Lai arī Valmieras lielnovadā pietiktu vēlmes un finanšu atbalsta līdzīgām mūžizglītības iespējām, ir vērts ieklausīties Rūjienas Tautskolas vadītājas GITAS ZARIŅAS astoņu gadu pieredzē darbu organizācijā un atbalsta finansējuma piesaistē.

No projekta uz projektu

Zinātāji teic, ka mērķtiecība un agrāk nebijis spars pieaugušo izglītošanā un jaunu iemaņu apgūšanā sācies ar Rūjienas amatnieku biedrības «Rūzele» dibināšanu 2012. gadā. To enerģiski, iesaistot plašas apkaimes amatniekus un mājražotājus, izveidoja un joprojām prasmīgi vada Guna Ķibere. Tolaik nodarbības notika vēl kultūras nama otrajā stāvā, kur telpas nācās dalīt ar jauniešu centru. Amatnieku aktivitāte bijusi liela, un ātri vien nonākuši pie secinājuma, ka vajag pašiem savu mācību vietu. Gita atceras: «Ļoti saprotoša un tālredzīga šajā jautājumā bija Rūjienas pašvaldība. Tā amatnieku biedrībai piešķīra ar ES finansējumu siltinātās ēkas Skolas ielā 8a pirmo stāvu un paveica tur arī iekštelpu remontu. Amatnieku biedrība uzrakstīja savu pirmo LEADER projektu, lai saņemtu finansiālo atbalstu Amatnieku centra labiekārtošanai. 2013. gada februārī amatnieki jau sāka apdzīvot jaunās telpas. Reizē ar Amatnieku biedrības «Rūzele» centra atvēršanu pie ēkas ārdurvīm pielikām vēl vienu uzrakstu – «Rūjienas novada Tautskola». Ar pašvaldības atbalstu visu sakārtoja tā, lai mēs uz šīs bāzes kopīgi varētu sekmīgi īstenot ne tikai Rūjienas un kaimiņu novadu amatniecības un mājražošanas attīstību, bet arī gādāt par plašas apkaimes iedzīvotāju interešu izglītību, tam izmantojot gan lekcijas, seminārus un meistarklases, gan arī praktiskās nodarbības. Lai paplašinātu šīs iespējas, rakstījām LEADER projektu sava pagalma iekopšanai un labiekārtošanai. Nu jau vairākus gadus tur notiek kupli apmeklēti tematiskie pagalma svētki, amatnieku tirdziņi un citi pasākumi. Tad sekoja divi lieli, mūsuprāt, vērienīgi LEADER finansiālā atbalsta projekti: «Apmācības Rūjienā» un «Rūjienai 100» katrs ar desmit mācību cikliem. Paralēli tiem realizējām arī vēl vairākus finansiālā atbalsta projektus: «Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!», bet tagad – «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem» ar plaši apmeklētām kulinārijas un veselības veicināšanas nodarbībām, savukārt sadarbībā ar sociālo dienestu notika jauno māmiņu mācības veselīga ēdiena gatavošanā, izmantojot ES izsniegto pārtikas paku saturu. Ar dažādiem projektiem Tautskolas norisēm mums ir izdevies piesaistīt gandrīz 40 000 eiro.

Gādājot par mācību daudzpusīgu saturu, regulāri uzklausām dažādu iedzīvotāju grupu vēlmes. Dažkārt daļai no tām neizdodas piesaistīt projektu finansējumu, taču, piemēram, par svešvalodu kursiem, floristiku, astroloģiju un ezotēriku iedzīvotāji ir gatavi maksāt paši ziedojumu veidā. Liela loma vietējo iedzīvotāju izglītošanā arvien bijusi arī Rūjienas pašvaldības finansiālajam atbalstam. Apzinoties, ka viens no mūsu darbības galvenajiem mērķiem ir kultūras mantojuma saglabāšana, aušanas nodarbībām finansējumu saņēmām no pašvaldības. Tas tika arī mācību ciklam «Lietu otrā dzīve» un mazo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju mācībām par aktuālāko jauno nodokļu kārtībā.»

Pašiem savi veiksmes stāsti

Skaisti Rūjienā bijuši pasākumi, kad Tautskolas un «Rūzeles dalībnieces ar lepnumu tajos ieradušās pašu darinātajos Rūjienas novada tautiskajos brunčos, jostās, zeķēs, aubēs un vainagos. Tie nepārprotami apliecina: mēs varam! Gita turpina: «Nav vēl bijis, kad kāda no iesācējām, iesēdusies stellēs, tās pacietības trūkuma dēļ būtu pametusi. Kā nonāk stellēs – āķis lūpā. Te liela nozīme ir zinošiem un profesionāliem nodarbību vadītājiem. Tos atrodam tepat. Kad sākām īstenot projektu «Katram savu tautas tērpu», nevarējām iedomāties, ka šo iespēju vēlēsies īstenot tik daudzi. Projekts jau sen beidzies, bet rinda uz savu tautisko brunču aušanu joprojām ir dzīva. Liels nopelns ieceres īstenošanā ir vietējām audējām Vijai Rullei un Ausmai Caunei, abas pacietīgi soli pa solim daudzus iesācējus ievadījušas šajā meistarībā. Stelles Tautskolā joprojām klaudz. Top ne tikai vilnas un linu tautiskie brunči, bet audām arī plecu lakatus, grīdas celiņus, dvieļus un vēl citas kultūras mantojumam raksturīgās lietas. Jaunas vēsmas Tautskolā ienesa tekstilmāksliniece Diāna Hofmane. Kopš viņa dzīvo Rūjienā, praktiskajās nodarbībās esam apguvuši gobelēnu darināšanu un tekstilaplikāciju izmantošanu dizainā. Krietni visus aktivizēja arī mūsu pusē dzīvojošā tekstilmāksliniece Agnese Vaļiniece. Par viņas vadīto praktisko nodarbību tēmu «Lietu otrā dzīve» interese joprojām ir tik liela, ka Agnesei iesāktais jāturpina. Viņa jau iemācījusi mākslinieciski pārvērst krēslus, kurpes, zābakus, batikot apģērbus un galdautus. Prieks, ka visām labām idejām ir pēctecība. Projekts beidzas, bet vēlme turpināt un pilnveidot iesākto turpinās.»

Šķūņa neticamās pārvērtības

Kad sarunas nobeigumā Gitai vaicāju, kā Tautskolā izdevies pārvarēt pandēmijas ierobežojumus, atbilde patīkami pārsteidza: «Rīkojām talkas un cītīgi strādājām pagalmā, kur ir šķūnis. Tajā gadiem glabājās visu pašvaldības iestāžu nolietotās saimniecības lietas. Šogad pandēmijas laikā, kad nodarbības telpās nenotika, vairākos piegājienos šķūni iztīrījām, talkā nāca arī mūsu nama kaimiņi – Jauniešu centra dalībnieki. Kad viss liekais bija aizvākts, atklājās, ka bez remonta neiztikt. Lūdzām palīdzību pašvaldībā. Atbalstu saņemot, tikām gan pie jaunas grīdas, varenām stiklotām ārdurvīm, elektrības un ērti pārvietojamām nodarbību mēbelēm. Jauniešu centrs savukārt gādāja par ēkas ārsienu vizuālo uzlabošanu. Nu esam ieguvuši plašu mācību un nodarbību telpu. Tas ir vēl viens solis jaunu ieceru virzienā. Ideju netrūkst. Tautskolas apmeklētāju vēlmju sarakstā ierakstīts, ka vēlams apgūt arī tautiskā krekla šūšanu, zābaku darināšanu, ka jāturpina arī pastalu gatavošanas apmācība un vēl citu praktisku amatniecības māku apgūšana. Nesen iegādātais varenais māla klucis liecina, ka nodarbības turpināsies arī šajā interešu grupā. Cerīgi raugāmies rītdienā, kur mums ir vīzija par amatnieku un mājražotāju Amatu māju Rūjienas centra vecās apbūves kvartālā. Cerība nezūd arī tādēļ, ka Valmieras lielnovada pašvaldības domes deputāts un priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos ir nu jau bijušais Rūjienas mērs Guntis Gladkins, bet amatnieku biedrības «Rūzele» vadītāja Guna Ķibere tagad ir ne tikai Valmieras novada pašvaldības domes deputāte, bet arī jaunā novada uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste. Gadu gaitā Rūjienas Tautskola apliecinājusi, ka nav noslēgta un lokāla neformālās izglītības iestāde. Esam atvērta kopiena. Uz mūsu nodarbībām un meistarklasēm ierodas apmeklētāji arī no Naukšēniem, Mazsalacas, Matīšiem, Rencēniem un pat Valmieras. Darīsim visu, lai šī tradīcija ar jaunajā novadā ietu plašumā.

LAIPNI LŪGTI! Gita Zariņa pie bijušā šķūņa, tagad āra nodarbību telpas. Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru