Projekti kvalitatīvākai dzīvei

- 17.Oktobris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Īsumā par biedrību

Biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla» dibināta 2006. gada vasarā ar mērķi veicināt ilgtspējīgas partnerības teritorijas attīstību, saglabāt un izmantot dabas un kultūrvēsturiskos resursus dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tam tika apvienoti sociālekonomiskie pārnozaru partneri – 75 biedri (uzņēmējdarbības, NVO nevalstiskā sektora, pašvaldības, jauniešu, sporta un kultūras jomas interešu, lauksaimnieku interešu, kā arī lauku sieviešu un senioru interešu pārstāvji) no visiem biedrības darbības teritorijas novadiem.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbības teritorija veido vienotu veselumu un aptver četru novadu septiņpadsmit administratīvo teritoriju vienības (3 pilsētas, 14 pagastus). Teritorijā ietilpst Cēsu novads – Stalbes un Straupes pagasti; Limbažu novads – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Siguldas novads – Lēdurgas pagasts; Valmieras novads – Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti. Pēc datiem uz 2022. gada 1. janvāri teritoriju (2016,61 km2) apdzīvo 23739 iedzīvotāji, un tieši no viņiem tiek gaidīta un nāk iniciatīva apzināto problēmu risinājumam un priekšlikumi konkrētās vietas turpmākai attīstībai.

«Teritorijas attīstības vīzija: partnerības teritorijā tiek saglabāti, vairoti un ilgtspējīgi izmantoti vietējie resursi, kā rezultātā ir izveidojusies pievilcīga dzīves vide ne vien pašiem iedzīvotājiem, bet arī teritorijas viesiem patīkama relaksācijas un rekreācijas vide. Visā teritorijā dažādu vecuma un interešu grupu iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības nodrošināšanai, un viņi savai dzīves­vietai pieejamā attālumā rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba, izglītības un pašapliecināšanās iespējas. Partnerības iedzīvotājiem izveidojusies stabila kopienas apziņa, kuras pamatā ir līdzdalība īstenotajos teritorijas attīstības procesos, sadarbības pieredze un prasme izrādīt iniciatīvu. Cilvēkiem patīk dzīvot un viesoties partnerības teritorijā,» tā saredz Biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla».

Kas izdevies

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016. līdz 2022. gadam, vairākās rīcības jomās ir apstiprināti un realizēti 146 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti. Visvairāk Rīcībā Nr.1 – «Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana». 

Rīcībā Nr.2 – «Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana» pārstāvēti arī Valmieras novada lauksaimnieki.

Projekta «Kvalitatīvu pārstrādes darba apstākļu radīšana bioloģiskajā saimniecībā «Mežvijas» (saimniecība atrodas  Dikļu pagasta Dauguļos) mērķis bija izveidot dārzeņu uzglabājamo telpu, dārzeņu pārstrādes telpu, ES un LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu gatavās produkcijas noliktavu, tādējādi sekmējot konkurētspējīgas saimnieciskās darbības attīstību, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu un kāpinot saimniecības efektivitāti ar atbilstošu telpu nodrošinājumu. Projekta ietvaros veikta saimniecības ēkas pārbūve.

Vairākus projektus īstenojusi SIA «Dabas auglis», panākot racionālāku primārās lauksaimniecības produktu – augļu un ogu – pārstrādi, samazinot paš­izmaksu un uzlabojot kvalitāti. 

Rīcībā Nr.3 – «Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana» atbalstīti pieci projekti, tostarp Kocēnu novada domes «Tirgo ar stilu!». Arī šī projekta mērķis ir īstenots – lai uzlabotu tirgošanās apstākļus vietējiem ražotājiem, veicinātu to atpazīstamību un konkurētspēju, iegādātas 24 salokāmas, pārvietojamas vienota stila tirdzniecības nojumes. 

Arī Rīcībā Nr.4 – «Vides lab­iekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai» atbalstīti 18 projekti, kuru vidū mērķi veikt Dauguļu, Dikļu, Sprēstiņu kapsētu digitalizāciju, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību, veiksmīgi sasniegusi Kocēnu novada dome. Projektā uzstādītas arī trīs planšetes, kurās apkopota informācija par kapavietu izvietojumu.

Te jāpiebilst, ka Kocēnu novada dome apskatāmajā laika periodā no 2016. līdz 2022. gadam bija iesniegusi un LEADER projektu konkursā saņēmusi atbalstu vēl vairākām iecerēm. Piemēram, Rīcībā Nr.5 – «Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana» – starp vairāk nekā 40 pieteikumiem par īstenojamiem atzīti arī Kocēnu novada domes projekti: «Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai», «Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna ciemā», kā arī «Minies pa sliedēm!» (iegādāti četri sliežu velosipēdi), tā veicinot Zilākalna ciema un apkārtnes teritorijas izziņas iespējas un pievilcīgumu, saglabājot jau esošu industriālo mantojumu un glābjot to no iznīcināšanas. 

Pozitīvi rezultāti sasniegti arī, Biedrības Vidzemes lauku partnerība «Brasla» teritorijā īstenojot vairākus Valmieras novada pašvaldības projektus. Tā projektā «Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē» dažādotas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem – iegādātas un uzstādītas rotaļu laukuma iekārtas, disku golfa aprīkojuma komplekts un pārvietojamās bio tualetes. Projektā «Dziesmu svētku taka Dikļos» izveidota Dziesmu svētku stāstu taka, veicinot kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu, tūrisma attīstību un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu, kā arī nododot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Projekta rezultātā tapis audio, video un animācijas audio gids (deviņi stendi ar QR kodiem un stends ar pamācību par lietošanu, uz kura norādīts takas maršruts). 

Projektā «Atpūtas vietas lab­iekārtošana pie Zilākalna karjera» izdevies radīt kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Uzstādīti vairāki labiekārtojuma elementi – piknika galds ar soliem, atsevišķi soli ar muguras balstu, atkritumu urnas, velo statīvi, pārģērbšanās kabīne, sauļošanās zviļņi, kā arī aprīkota ugunskura vieta, uzstādot statīvu ar grila resti un zupas katla āķi, veikta karjera gultnes un apauguma tīrīšana.

Iecerētais paveikts arī SIA «AUDIO» projektā «Gaismas harmonija un skaistums kultūrā» Dikļos, radot jaunu pakalpojumu, papildinot esošo materiāli tehnisko bāzi. Projekta ietvaros tika iegādāts gaismu vadības sistēmu paplašinājuma bloks, gaismu vadības sistēmas bāzes aparatūra, gaismu vadības sistēmas skārienjutīgi ekrāni, gaismu vadības sistēmas transportēšanas kaste un gaismu vadības sistēmas programmēšanas bloks. 

Savukārt projektā «Dabas tūrisma vietas attīstība Dikļos», ko īstenoja SIA «Mežurgas», pilnveidota jauna pakalpojuma izveide un paplašināts pakalpojumu klāsts – ņemot vērā aizvien pieaugošo interesi par aktīvu atpūtu dabā, dabas norišu vērošanu un izzināšanu, pagarināta dabai pietuvināto naktsmītņu (telšu) izmantošana arī ziemas sezonā, ierīkojot kamīnkrāsnis teltīm, kā arī izveidojot papildu pakalpojumu – atpūta apsildāmos āra kublos.

Būs jauni projekti

Vidzemes lauku partnerība «Brasla» izsludinājusi LEADER projektu konkursa XIV kārtu sabiedriskā labuma projektiem.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2023. gada 13. oktobra līdz 13. novembrim.

Projektu konkursa XIV kārtā kopējais pieejamais finansējums 128867.97 EUR.

3. Rīcība: «Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai» – 64433.99 EUR.

4. Rīcība: «Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana» – 64433.98 EUR.

SILTĀ TELTS DIKĻOS, SIA «Mežurgas».  Publicitātes foto

 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta «Rakstu sērija – MĒS PAŠI» saturu atbild projekta īstenotāja SIA «Imanta info».Projekta Nr. 2023.LV/RMA/03

#SIF_MAF2023


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru