Elīna Kristiņa

Elīna Kristiņa

Alvinga kundzes smagais krusts

17.Janvāris, 2020
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Valmieras Drāmas teātrī iestudētā izrāde «Alvinga kundze», kuras pirmizrāde bija pagājušās nedēļas izskaņā, ir par ģimeni un tajā pieņemtajiem lēmumiem, kas ne visiem ir saprotami sabiedrībā valdošo uzskatu dēļ.

Tiekas pensionētie skolotāji

16.Janvāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Pagājušās nedēļas izskaņā notika tradicionālais Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijas pensionēto skolotāju pasākums. Tāpat kā allaž LIZDA biedri neiztika bez laba vēlējumiem un lustīgām sarunām. Sarunu gaitā noskaidrojās, ka, lai gan skolotāji devušies pelnītā atpūtā, klāt nākušas jaunas rūpes par mazbērniem un aktīva kultūras dzīve, un ikdienā nemaz nesanāk satikties ar bijušajiem kolēģiem.

Svarīgi lēmumi, kas 2019. gadā pieņemti Eiropas Parlamentā

16.Janvāris, 2020
Pie mums un citur
Laikrakstā

Eiropas Parlamentā (EP) pieņemtie lēmumi ietekmē sabiedrības ikdienu, paradumus un sabiedrības drošību kopumā. Būtiskas pārmaiņas skārušas jautājumus saistībā ar drošību uz valstu robežām un pārvietošanos uz ceļiem, plastmasas preču patēriņu un automašīnu radīto piesārņojumu, kā arī pieņemti regulējumi, kas radošo industriju pārstāvjiem ļaus vieglāk saņemt atlīdzību no interneta milžiem par savu darbu, tāpat pieņemtās pārmaiņas likumdošanā veicinās dzimumu līdztiesību bērna piedzimšanas gadījumā.

Necelt paniku par bērna vērtējumiem

15.Janvāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Līdz ar mācību satura akcentu maiņu mainīsies akcenti arī bērnu un jauniešu snieguma vērtēšanā skolā. Joprojām būs atzīmes, pārbaudes darbi un eksāmeni, kas tiek gatavoti atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam. Jaunais vērtēšanā būs tas, ka atšķirībā no ierastā vērtējuma ar atzīmi par mācīšanās satura apguvi, par rezultātu, lielāku uzmanību pievērsīs vērtēšanai ikdienā mācību procesā – lai skolēns varētu apzināties, cik daudz no temata viņš ir apguvis, kas viņam vēl jāmācās un kā sniegumu uzlabot. 

Kad mazāk ir vairāk

10.Janvāris, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Ļoti daudz cilvēku jauna gada sākumu svin ar joni. Pēc garajām svētku brīvdienām šķiet, ka ir ēsts un dzerts par daudz, savukārt kustību bijis par maz. 1. janvāris šķiet tas maģiskais brīdis, kas cilvēku prātos ļaus mainīt sliktos ieradumus un veidot dzīvi kvalitatīvāku, veselīgāku un laimīgāku.

Svarīgi ir turēties kopā

10.Janvāris, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Aizvadītās nedēļas izskaņā notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valmieras starpnovadu organizācijas padomes sēde, kurā neiztika bez pateicības vārdiem par gada laikā padarīto. 

Klikšķi pāri līķiem (1)

9.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja nepatiesa ziņa – stāsts par it kā Liepājā atrastu mirušu zīdaini un meklēšanā izsludināto māti. Vairāk nekā septiņi tūkstoši cilvēku "Facebook" dalījās ar šo ziņu, bet policija informācijas izplatītāju nemaz nemeklēs, jo nav neviena cietušā.

Gada sporta skolotājs 2019

3.Janvāris, 2020
Viesis
Laikrakstā

Gada nogalē Rubenes pamatskolas sporta skolotāja SANTA KRASOVSKA tika atzīta par konkursa «Gada sporta skolotājs 2019» uzvarētāju. Jau devīto gadu viņa ir sporta skolotāja Rubenes pamatskolā, iepriekš septiņus – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Sevi Santa raksturo kā konservatīvu, bet pirms šiem padsmit gadiem viņa pieņēma lēmumu kopā ar ģimeni mainīt dzīvesvietu un darbavietu no Jaunpiebalgas uz Valmieru.

Mantots ir vērtīgs

3.Janvāris, 2020
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Gada nogalē Valmieras teātra kafejnīcas telpās tikās ilgtspējīgas modes un vides draugi, bija foto izstādes atklāšana un lekcija par ilgtspējīgu modi. 

Sasaiste starp zināšanām skolā un reālo dzīvi (2)

20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Caurviju prasmes ir samērā jauns termins izglītības sistēmā. Tās caurvij visu mācību saturu, bet nav konkrēti saistītas ar kādu vienu mācību jomu vai priekšmetu. VISC projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» (Skola2030) ietvaros ir izvirzītas sešas caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība, uz kurām tiks likts akcents mācību procesā.

Top pasaules mēroga inovācijas

20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Otro gadu Valmieras tehnikumā darbojas Biznesa skola, bet jau desmit gadus profesionālās izglītības iestāde aktīvi iesaistās dažādās Junior Achievement Latvia (JAL) programmās un konkursos. Katru gadu jauniešiem rodas aizvien inovatīvākas idejas – gan lai uzlabotu drošību uz ceļiem un medību laikā, gan arī lai izpaustu savu personību.

Grūtākais ir radīt vienotu komandu

18.Decembris, 2019
Valmierietis
Laikrakstā

RIČARDS ŠTIBE ir Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieks. Viņš «Valmieras Jauniešu balvā 2019» tika apbalvots kā Gada jaunietis par iniciatīvu un nesavtīgo darbu skolā un dažādās jauniešu organizācijās Valmierā.

Baznīca ir dzīvs organisms

17.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

EDIJS KALEKAURS Trikātas evaņģēliski luteriskajā draudzē kalpo tikpat ilgi kā Valmierā, tātad trīsarpus gadus. Nonākšanu Trikātas draudzē viņš raksturo kā nejaušu. Magnuss Olsons pārtrauca savu kalpošanu Valmieras un Trikātas draudzēs, pārceļoties uz Zviedriju, bet uz Valmieru pārnāca mācītājs Edijs Kalekaurs un uzņēmās pildīt šīs funkcijas, kamēr tiks izveidots plānotais draudžu komplekts. Tomēr dzīvē iekārtojās citādi, un pagaidu variants kļuvis par ilglaicīgu.

Mums ir jāpalīdz otram

13.Decembris, 2019
Viesis
Laikrakstā

KRISTĪNE KARAMIŠEVA ir pabeigusi mūzikas skolu un labprāt spēlē arī ērģeles baznīcā. Viņa ir Vidzemes Augstskolas absolvente un kopā ar vīru audzina divus mazus bērnus, kā arī darbojas biedrībā «Palīdzēsim viens otram», kas ik dienas palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm, tagad ar īpašas akcijas palīdzību organizācija apdāvinās tos bērnus, kuriem Ziemassvētkus vecītis nebūtu varējis sagādāt kāroto.

Sumina aktīvos jauniešus

11.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Gada nogale ir laiks, lai palūkotos atpakaļskata spogulī un novērtētu atstātās pēdas, un pateiktos līdzcilvēkiem. Jau devīto gadu nesavtīgus un ambiciozus jauniešus sumina pasākumā «Jauniešu gada balva». Pagājušajā nedēļā tas norisinājās Valmieras Kultūras centrā. Apbalvojumus šogad pasniedza sešās nominācijās.

«VDMV MARKA» – jau septīto gadu

11.Decembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Pagājušās nedēļas izskaņā jau septīto reizi norisinājās ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš – «VDMV MARKA». Apmeklētāji varēja iegādāties oriģinālus Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu radītus dizaina u.c. priekšmetus.

Dažādība ir vērtība, nevis apgrūtinājums

6.Decembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Aizvadītajā nedēļā Vidzemes Augstskolā norisinājās Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas tīkla (Nordic Network for Intercultural Communication, NIC) 26. konference, kas otrreiz notiek Latvijā, šoreiz Valmierā. Trīs dienu garumā aplūkots plašs tematu loks, kas saistīti ar starpkultūru komunikāciju un kultūru dažādību un to, kā tas ietekmē pilsonisko līdzdalību, uzticēšanās veidošanos, izglītību un pedagoģiju, biznesa vidi, savstarpējo komunikāciju, valodu un medijus.