Sabiedrība

Izaugsmes centrs Ēvelē

- 14.Jūlijs, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Jau iepriekš vēstījām par to, ka Sociālās uzņēmējdarbības akcelerācijas programmā topošie sociālie uzņēmēji ir attīstījuši daudzsološas idejas sabiedrības labklājībai. Valmieras novadā, Ēvelē, tiek radīts jauniešu izaugsmes centrs «Ēvele», kas piedāvā izmitināšanas pakalpojumus un neformālo izglītību jauniešiem, īpašu akcentu liekot uz sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu grupām, kā arī integrējot bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Idejas autores ir DAINA ROZE, AGATE ROZE un INDRA VAĻINIECE. Devāmies pie viņām aprunāties par šāda izaugsmes centra izveidošanu Ēvelē.

Nenošāva, nenosaldēja, nenoslīcināja

- 16.Jūnijs, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Man patīk likt daudzpunktes. Tas nozīmē, ka ir vēl iespējas. Šajā reizē tās virsrakstā ieliku un tad uzreiz izdzēsu. Te nevajag vairāk šausmu. Šiem cilvēkiem pietiek. Okupanti apsolījuši Ukrainai iznīcību, bet nācija saka: «Krievi iznīcina mūsu mājas un pilsētas, bet viņi nekad neiznīcinās mūsu cilvēcību.»

Mācās dzīvot veselīgi

- 9.Jūnijs, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem izpratni par veselīga dzīvesveida principu ievērošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas nozīmi un motivētu apgūto prasmju izmantošanu ikdienā, tika rīkots radošu un izglītojošu pasākumu cikls «Ja es daru, tad varu».

Sedā projekti iet uz urrā!

- 19.Maijs, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Dārzkopības darbos iesaistās aizvien vairāk ļaužu, kuriem nepieciešams neliels atbalsts materiālā stāvokļa uzlabošanai. Sedas biedrība «Cerības pakāpiens», piedaloties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektā «Pats savam saimes galdam», palīdzēs 14 mājsaimniecībām Sedas pilsētā iesaistīties dārzkopības darbos, lai sarūpētu dārzeņus savam galdam.

Dimanta spožumā

- 3.Maijs, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Valmieriešu VIJAS un ARNOLDA BERIŅU kopējais dzīves ceļš ietiecies tai skaistajā posmā, ko apzīmē ar cēla dārgakmeņa vārdu: viņu laulība reģistrēta nu jau tālajā 1963. gada 30. aprīlī, nu kopā nodzīvoti sešdesmit bagāti gadi. Īsi pirms svētkiem Dimanta pāri Beriņus godināja novada pašvaldības domes Dzimtsarakstu nodaļā.

Iespēja palīdzēt neļauj pagurt

- 28.Aprīlis, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Konkursā «Gada balva sociālajā darbā 2022» novērtēts biedrības «Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija» SOS Ģimeņu atbalsta centra «AIRI vecākiem» sociālās darbinieces Inetas Vizuliņas paveiktais. Viņa saņēma balvu nominācijā «Labākais sociālais darbinieks NVO un privātajā sektorā».

Latvijā vijolei labāk

- 3.Marts, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

«Vidzemē romu nav tik daudz, visi pārskatāmi,» atzīst valmieriete Raita Sīmane, kas papildus ģimenes rūpēm un iztikas gādāšanai nu uzņēmusies arī romu mediatores pienākumu. 

Gaida uzvaru un mājupceļu

- 24.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Pērnajā martā Valmierā un Valmieras novadā ieradās pirmie Ukrainas kara bēgļi. Joprojām mūspusē pagaidu mājas raduši ap 300 Ukrainas cilvēku, pārsvarā sievietes ar bērniem.

Saprast un pieņemt

- 17.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Valstī ir vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, kas ir apmēram 10% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Astoņarpus tūkstoši no tiem ir bērni, kuriem ir īpašas vajadzības. Latvijā ir vairāk nekā 25 tūkstoši pilngadīgu cilvēku, kuriem garīga rakstura traucējumu dēļ ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

Lai katrs justos vajadzīgs

- 15.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Nodibinājums «Fonds Iespēju tilts» sevi kā aktīvu nevalstisku organizāciju pieteica 2011. gadā, ar mērķi sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, rosināt būt aktīviem pilsoņiem savā apkaimē, savā pilsētā un nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti.

Trūkst arī speciālistu

- 10.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Līdz ar 2023. gada nogali noslēdzas būtisks sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveides un ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas (DI) procesa posms, kā ietvaros kopš 2016. gada pašvaldībās izveidota apjomīga pakalpojumu infrastruktūra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jauns sociālais pakalpojums

- 10.Februāris, 2023
Sabiedrība
Laikrakstā

Biedrība «Kristīgais žēlsirdības centrs» Valmierā, Stacijas ielā 26, ir paplašinājusi sociālo pakalpojumu klāstu ar dienas aprūpes centru, kura sastāvā ir bērnu un jauniešu dienas centrs, kā arī senioru dienas centrs, kas neliela projekta ietvaros izveidots pirms gada.