PROJEKTS

Gliemeņu lēnīgā eksistence

- 22.Februāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Ziemeļu upespērlene ('Margaritifera margaritifera') ir uz izmiršanas robežas, tāpēc šogad "Gada gliemja" kārtā to iecēlusi Latvijas malakologu biedrība, bet par izaicinājumiem sugas saglabāšanā plašāk stāsta pētniece, Latvijas Universitātes muzeja zooloģijas nozares krājumu glabātāja Mudīte Rudzīte. Viņa par upespērlenēm tur īpašu rūpi jau vairāk nekā 20 gadus.

Vērtīgo apzinājām. Kas tālāk?

- 22.Februāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Drīzumā noslēgsies kāds nozīmīgs posms jeb piecgade, kas veltīta projektam "Dabas skaitīšana". Par to, kas šajā vērienīgajā pasākumā vēl paveicams, par nākotnes izaicinājumiem un to, kā mainījusies sabiedrības attieksme pret dabas vērtībām un to sargātājiem, uz sarunu aicinājām projekta vadītāju Irisu Mukāni.

Latvijas mazākais plēsējs ar titulu

- 15.Februāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Ziemā, kad sniegs nokusis, ejot pa mežu vai braucot pa melnu šoseju, nereti var pārsteigumā apmulst – aizskrien balta pele. Kamēr samirkšķini acis, tās vairs nav. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts, zoologs Vilnis Skuja paskaidro: "Tā ir zebiekste, mazākais plēsējs Latvijā, Eiropā, un grūti iedomāties kādu mazāku arī pasaulē. Mazs caunu dzimtas zvēriņš, divu trīs peļu garumā vai sprīdi garš."

Purvi. Maz zināmi, neiepazīti

- 15.Februāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Purvi ir nozīmīga Latvijas ainavas sastāvdaļa un sastopami visā Latvijas teritorijā. Pruvi aizņem aptuveni 5% teritorijas (platības ar kūdras slāni ir lielākas, ap 10%, taču ne visas uzskatāmas par purviem), bet tiem ir liela nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā. Lielākie purvi ir valsts īpašums, tos apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde vai AS "Latvijas valsts meži", mazie purvi bieži vien ir privātīpašumā. Gandrīz visi augstie un pārejas purvi ir Eiropas un Latvijas aizsargājami biotopi.

Vai visas mājas kļūs energoefektīvas?

- 18.Janvāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Ēkas ir vienas no lielākajām siltumenerģijas patērētājām Eiropas Savienībā (ES), līdz ar to rada 36% kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju. Lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti visā Eiropā, daudz darāmā ar esošo mājokļu sakārtošanu, jo arī pēc gadu desmitiem ekspluatācijā būs vairāk nekā 85% pašreizējo ēku, no kurām liela daļa nav energoefektīvas.

Dārzs, kurā augt bietei, puķei, kopienai

- 18.Janvāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Atnāc, uzvel sniegavīru! Kurš varētu notīrīt ietvi pie kopienas dārza Kuģinieku ielā? Tādi aicinājumi Liepājas kopienas dārza darba grupā feisbukā ierakstīti decembrī. Populārajā tīmekļvietnē dārzam ir jau tuvu pie 400 sekotāju. Pašā dārzā, kuram noslēgusies pirmā sezona, gan vēl tik daudz nav bijis.

Ceļš nebūs ne viegls, ne lēts

- 11.Janvāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Visi cilvēki grib elpot svaigu gaisu, atpūsties pie tīriem ūdeņiem, dzīvot pasaulē, kuru nesatricina nepanesams karstums, plūdi un viesuļvētras. Eiropas nākotnes zaļais kurss mums patīk, bet līdz brīdim, kad izdzirdam, ka mums pašiem par to jāmaksā. Kā sasniegt kopīgos klimata mērķus ar pēc iespējas mazākām izmaksām, risinājumi ir jārod katrā valstī.

Bez sabiedrības iesaistes nekas neizdosies

- 11.Janvāris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Pasaules Dabas fonds (PDF) Latvijā darbojas kopš 1991. gada kā starptautiskās organizācijas "World Wide Fund for Nature" asociētais partneris, īstenojot kopīgas kampaņas un projektus. PDF direktors Jānis Rozītis stāsta, ka viņa 23 gadu darba pieredzes laikā ir mainījusies organizācijas loma un tagad daudz aktīvāk jāiesaistās, lai dažādos līmeņos, sākot no mājsaimniecībām un beidzot ar likumdevējiem, panāktu, ka apzinātās vides problēmas tiek risinātas. 

Izvēlēties elektroauto motivē ietaupījums

- 21.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Eiropas Komisija šovasar pieņēmusi tiesību aktu paketi, kuras mērķis ir līdz 2030. gadam ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tostarp noteikts, ka jau aptuveni pēc 13 gadiem jaunu vieglo automobiļu vidējās emisijas jāsamazina par 100%, kas nozīmē, ka no 2035. gada jauno auto tirgū parādīsies tikai automobiļi ar elektrisko vai citu jaunā tipa dzinēju, nomainot tagad tik ierastos ar dīzeļdegvielu vai benzīnu darbināmos auto.

Rūtas arī zem sniega nezaudē zaļumu

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Uz «Liesmas» jautājumiem par mazākumtautību grupu iekļaušanos sabiedrībā un konkrēti par lietuviešu biedrības darbu kopējā kultūras telpā atbildes sniedza Valmieras lietuviešu biedrības priekšsēdētāja REGĪNA VALTENBERGA.

Seda: no kūdras līdz pankūkām (1)

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados visnotaļ latviskā vietā – Trikātas pagasta Tīreļpurvā blakus Salāniešu mājām – atrada lielus kūdras krājumus. 1953. gadā te sāka būvēt kūdras fabriku, uz Salāniešu zemes uzbūvēja ēkas kūdras fabrikas strādniekiem un uzsāka kūdras ieguvi. Strādnieki darbam kūdras purvā ieradās no Krievijas, galvenokārt no Novgorodas un Sanktpēterburgas apgabaliem. Jauno ciematu nosauca par Sedu. 1961. gadā tas kļuva par pilsētciematu, vēl pēc 30 gadiem Seda ieguva pilsētas statusu. Pirmsākumos Sedā strādāja un dzīvoja ap 4000 cilvēku, taču šī gada novembrī pilsētā bija deklarēti vien 1236 iedzīvotāji.

Par kopējo stratēģiju domājot

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Pēc teritoriālās reformas pārmaiņas skārušas ne vien jaunizveidotā novada administrāciju, medicīnisko aprūpi un ekonomiku, bet arī kultūras nozari. Par to, kā tiks saglabāts kultūras mantojums un tradīcijas, šī saruna ar Valmieras Kultūras centra direktoru un Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju TOMU UPNERU.

Valmieras novada jaunieši ir radoši

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Stāsta Valmieras Jaunatnes centra «Vinda» jaunatnes lietu speciāliste SIMONA ŠMIDTE.

«Bāzes vieta jaunatnes lietām Valmierā ir Jauniešu māja, kas atrodas Mākslinieku ielā 2. Tur ikdienā uz vietas ar jauniešiem darbojas jaunatnes darbiniece Paula Vībāne. Jaunatnes darbinieks Jauniešu mājā nav tikai tāpēc, lai aizpildītu jauniešu brīvo laiku ar dažādām aktivitātēm, bet arī tāpēc, lai sniegtu jauniešiem atbalstu, risinot problēmas. Papildus brīvā laika pavadīšanai jaunieši, jaunatnes darbinieka atbalstīti, arī strādā pie projektiem. Jaunieši tiek rosināti iesniegt dažādus projektus gan vietējā mērogā, gan plašākā – valstiskā mērogā. Pagājušajā gadā Valmieras Jauniešu dome īstenoja divus projektus, kuriem piesaistīja papildu finanses projektu konkursos.

Saskaras ar dažādiem izaicinājumiem

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Deinstitucionalizācija (turpmāk – DI) ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēkiem ar invaliditāti, viņu pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē. DI ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm.

Ir cilvēks, nevis diagnoze

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Var dzirdēt jautājam: kāpēc agrāk nebija cilvēku ar invaliditāti? Vai tiešām bija bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem? Vai kāds ar garīgās attīstības traucējumiem uzdrošinājās meklēt darbu? Tur jau tā lieta, ka neuzdrošinājās. Bet cilvēki ar invaliditāti dzīvoja – dzīvokļa četrās sienās, pansionātos, sociālās aprūpes centros. Pēc iespējas tālāk no sabiedrības acīm. Ir labi, ka Latvijas sabiedrība mainās. Mēs soli pa solim mācāmies pieņemt atšķirīgo, bet joprojām tāls ceļš mums ejams.

Senioru biedrība kā vieta, kur satikties

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Mazsalacas novada Senioru biedrība «Atbalss» dibināta 2010. gadā 20. aprīlī. Biedrības mērķi ir aizstāvēt pensijas un pirmspensijas vecumu sasniegušo iedzīvotāju sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās labklājības intereses; iesaistīties novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē; veicināt pilnvērtīgu un harmonisku dzīvi novadā, uzlabot sociālo, veselības aprūpes, kā arī citu pakalpojumu pieejamību; kā arī veicināt mūžizglītību un jaunu prasmju apgūšanu. Senioru biedrība aktīvi rakstījusi un īstenojusi dažādus projektus – saistītus ar sevis izglītošanu, redzesloka paplašināšanu un savas dzimtās pilsētiņas Mazsalacas labiekārtošanu, kā arī brīvprātīgi darbojusies dažādās citās jomās.

Domāt un darīt kopā

- 16.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmierā vēsturiski pastāv septiņi mikrorajoni – Zvirgzdukalns, Burkānciems, Jāņparks, Kārliena, Pārgauja, Putriņas un Krāčukakts. Liela loma apkaimju iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanā un saliedēšanā ir Valmieras novada fondam.

Visi grib lētāku un labāku apkuri

- 14.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Pēc administratīvi teritoriālās reformas daudzas pašvaldības Latvijā saskaras ar izaicinājumu, kā efektīvāk pārvaldīt centralizēto siltumapgādes sistēmu un optimizēt ražošanu, lai iedzīvotājiem visā novadā nodrošinātu līdzvērtīgu, kvalitatīvu, videi labvēlīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu.

Heinriham ir kur atgriezties

- 14.Decembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Pilsētas parku un zoodārzu populārs iemītnieks, kas piesaista visu paaudžu skatienus daudzviet pasaulē, ir melnais gulbis (Cygnus atratus). Latvijā viena no iecienītākajām pastaigu vietām, kur jau daudzus gadus redzams skaistais, bet samērā retais ūdensputns, ir Cēsu parks, kā arī Spārītes parks Gulbenē.