PROJEKTS

Par stratēģiju «No lauka līdz galdam»

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Zaļais kurss Eiropā ir uzņēmis apgriezienus. Plānotie noteikumi paredz grozījumus dažādās sfērās, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Projekts ietver vairākus jaunus regulējumus, piemēram, ķīmisko pesticīdu samazināšanu par 50%, dzīvnieku labturības augstāka līmeņa nodrošināšanu, 25% lauksaimniecības zemes atvēlēt bioloģiskajai lauksaimniecībai un mēslošanas līdzekļu samazināšanu vismaz par 20%.

Savu zemi pazīstot, pāri tai nedarīs

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Z/s «Lojas» – jaukta tipa saimniekošana Mazsalacas novadā. Lauksaimnieciskā ražošana vairāk nekā 700 ha, sākot no graudkopības, zālāju sēklkopības un kaņepju audzēšanas, līdz gaļas lopu nobarošanai un salmu granulu ražošanai eksportam.

Iespējām jābūt visiem vienādām!

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras pilsētas maršrutos nupat sākuši kursēt jauni autobusi ar hibrīda dzinēju. Līdzšinējā kārtība bijusi tāda, ka pilsētas maršrutos patlaban Valmieras pašvaldībā deklarētie pensionāri var braukt autobusos par brīvu.

Atbalsts ar pieeju "no apakšas uz augšu"

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Burtnieku novada pagastos ir gana daudz entuziastu un gana daudz interesantu, realizējamu ideju, kurām palīdzīgu roku sniedz LEADER programma, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no apakšas uz augšu, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Ir vērts pārlūkot plānošanas perioda no 2014. līdz 2020. gadam statistiku, ko sniedz LEADER projektu attīstības uzraudzītāja – biedrība No Salacas līdz Rūjai.

Reģionālā reforma kā iespēja paplašināt dzīvojamo fondu

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Cilvēki, meklējot darbu, nereti sastopas ar to, ka laukos darba iespējas nav plašas, – un tas nozīmē, ka vai nu darbā ir jābrauc uz tuvāko pilsētu, vai arī jāpārvācas uz turieni dzīvot, jo pilsētā ir ne tikai plašākas iespējas attiecībā uz pieejamajām darba vietām, bet arī lielāks izglītības piedāvājums bērniem, dažādi ārstniecības pakalpojumi, iespējas atpūsties, iepirkties vai sportot.

Vērtīgi, ja ir lauku mājas

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

ANDIS JANKEVICS kopā ar sievu pirms padsmit gadiem nopirkuši un rekonstruējuši Burtnieku novada Burtnieku pagastā lauku mājas «Kārkli». Liesma sazinājās ar Andi.

Kā izdomājāt nopirkt māju Vidzemes pusē?

Pilna Māras istabiņa...

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Tā kā šajā projekta posmā man trāpījies temats par ekosistēmu mijiedarbību, uz sarunu esmu aicinājis ģeologu DAINI OZOLU, kurš pašlaik strādā pie dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu kartēšanas, apzinot vērtīgākās dabas teritorijas un apsekojot iežu atsegumus un alas upju krastos.

Dzīvības tīklā katrai sugai ir sava loma

- 17.Novembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Pēdējos gados bioloģiskā daudzveidība kritiski samazinās. Zinātnieki prognozē, ka turpmākie 30 – 40 gadi būs izšķirošie. Samazinoties augu, mikroorganismu un dzīvnieku sugām, tas ietekmē līdzsvaru dabā, kas savukārt ietekmē arī cilvēka dzīvi.

Sadarbība paver iespējas

- 16.Novembris, 2020
PROJEKTS
Portālā

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne:

– Pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbība ir mērķtiecīga. Par kopīgiem darbiem, izskatot iespējas un aktualitāti, vienojamies. Pašvaldībām, plānojot savas teritorijas attīstību, jāņem vērā likumā noteiktie plānošanas principi, tajā skaitā integrēta pieeja – ekonomisko, kultūras, sociālo un vides aspektu saskaņošana. Līdz ar to teritorijas attīstības plānošanai vienlaikus būtu jāveicina arī dabas aizsardzība pašvaldības teritorijā. Piemēram, likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteikts, ka zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas noteikumu ievērošanu.

Jābūt saimnieka attieksmei

- 16.Novembris, 2020
PROJEKTS
Portālā

Dabas aizsardzības jautājumi gadu no gada pasaulē kļūst arvien aktuālāki. Ar tiem saistīto politiku Latvijā īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar savām padotības iestādēm – Valsts vides dienestu (VVD), Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) un citām, bet par pašvaldību lomu dabas aizsardzībā runājāmies ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci vides aizsardzības jautājumos SANDRU BĒRZIŅU.

Pienākums pret vietu, kur dzīvo

- 16.Novembris, 2020
PROJEKTS
Portālā

"Daba mums devusi skaistu vidi, un mūsu uzdevums ir to sargāt, saglabāt, uzturēt un nodrošināt, lai tā būtu pieejama iedzīvotājiem," saka Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe, uzsverot, ka Raunā ir daudz tūristu, kas apmeklē dabas takas un Raunas Staburagu, tāpēc pēdējos gados mērķtiecīgi tiek strādāts, lai sakoptu un labiekārtotu vidi.

Upē viens nav karotājs

- 2.Novembris, 2020
PROJEKTS
Portālā

Latvijas lašupēs rudenī ir lieguma laiks, kas turpinās līdz pat 31. decembrim. Bet jau nākamajā dienā noteiktos Gaujas un Braslas posmos sāksies lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana, ko nodrošina Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, kurā apvienojušās 11 Gaujas upes baseina pašvaldības.

Darīt var daudz, bet nav obligāti

- 2.Novembris, 2020
PROJEKTS
Portālā

"Latvijas likumdošana tieši vides jomā ir ļoti interesanta, un pašvaldības ir noliktas duālā situācijā," atzīst Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja Inta Ādamsone, kuras amata nosaukumā savulaik bijis minēts arī "vides speciāliste".

Biznesa inkubatorā strādā nopietni

- 27.Oktobris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: «Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.» Liesma devās aprunāties ar LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītāju JURĢI PRIEDĪTI.

Veiksmes pamatā – kopdarbs un investīcijas

- 27.Oktobris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

«Strādājam galvenokārt eksportam plašā reģionā», «Eksporta tirgū lielākie konkurenti atzinuši, ka viņiem pretī stāv reāls spēks – Latvijas zemnieki», «Attīstām, lai pelnītu ilgtermiņā», «Kooperatīva graudkopji ir labākie Latvijā», «Kopā darām vairāk!» – tie ir tikai daži citāti no intervijām ar Latvijas graudaudzētāju kooperatīva «VAKS» valdes priekšsēdētāju INDULI JANSONU. Šoreiz saruna par gandrīz 25 miljonu eiro investīcijām, bez kurām nebūtu uzņēmuma izaugsmes.

Roboti piena fermā

- 27.Oktobris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Mākslīgais intelekts, tehnoloģijas un digitālā vide ir mūsu tagadne un nākotne. Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis sarunā ar «Liesmu» atklāj, ka nākotnes saimniecībās galveno smago darbu nastu dara roboti, ko uzrauga cilvēks datorā vai mobilajā ierīcē. Viesojoties Holandē kādā fermā, saimnieks to izrādījis, ģērbies baltā kreklā, lopu barošana un slaukšana notiek automatizēti, vien, dzimstot teliņam, jābūt klāt. Ko varam mācīties no inovāciju līderiem un kā nozare attīstās Latvijā?