PROJEKTS

Katrai skolai sava vieta

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, profesionālās un speciālās mācību iestādes un interešu izglītības iestādes – Valmieras novada izglītības sistēmas pūrs, kas jānotur un jāpilnveido.

Pagaidām risinājumu neredz

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Lai gan ir gandrīz mācību gada vidus – mājaslapā «Esi skolotājs» ir publicētas 446 skolotāju vakances visā Latvijā, tas diemžēl nav noslēpums, ka ir pedagogu trūkums.

Pirmais solis lielajā dzīvē

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Par Valmieras novada pašvaldības un valsts atbalstu novada pirmsskolas izglītības iestādēm pēc administratīvi teritoriālās reformas stāsta Valmieras novada pašvaldības speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos GUNA ZVIRGZDA.

Vidzemes Augstskolas devums novadam un reģionam

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Vidzemes Augstskola (ViA) ir neatņemama Vidzemes reģiona attīstības daļa, tā ar savu pienesumu paaugstina kopējo intelektuālo izglītības līmeni reģionā, jo no visiem augstskolas studentiem šobrīd 67% ir Vidzemes reģiona iedzīvotāji.

Kāds ir ViA ieguldījums sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā reģionālā un nacionālā līmenī, stāsta Vidzemes Augstskolas Komunikācijas grupas vadītāja LĪVA FREIDENFELDE.

Lielākie Vidzemē – Gaujas krasts

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Sarunu valodā Vidzemē lielāko, bet Latvijā otro lielāko speciālās izglītības iestādi sauc īsāk – Gaujas krasts, bet senās un nepārtraukti attīstības ceļu ejošās mācību iestādes nosaukums ir Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs.

Valoda veidojas ģimenē

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Diskusijas par latviešu valodu sākās līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu un nav rimušas vēl joprojām, lai arī tā ar likumu noteikta par vienīgo valsts valodu un šobrīd noteikts pārejas periods, lai no 2025. gada mācības vispārējās izglītības un pirmsskolas pakāpē notiktu tikai latviešu valodā.

Bērnu uzraudzības pakalpojums – pieprasīts un konkurētspējīgs (2)

- 29.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmierā pašlaik strādā divas privātās skolas: mūzikas un mākslas vidusskola «Universum» un «Zaļā skola», kā arī ir pieejami sertificētu auklīšu bērnu uzraudzības pakalpojumi mājdārziņos: «Lielam Augt», «Puķuzirnis», «Mazie pelēni» un «Mārīšu mājdārziņš». Vai Valmieras novada pašvaldības sniegtais finansiālais atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošinātājam (auklei) un novada pašvaldības atbalsts vecākiem, kuru bērni apmeklē privāto izglītības iestādi, ir pietiekams stimuls šādu privāto iniciatīvu attīstībai? Pieredzē dalīties aicinājām mājdārziņa «Puķuzirnis» izveidotāju un vadītāju VITU LELLI.

Kā siltums un omulība gaisu maitā

- 24.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Vasaras saulgriežu laikā, kad dabā viss plaukst un smaržo, cilvēki daudz laika pavada ārā, pilnu krūti elpojot svaigu gaisu. Taču tieši šajās idilliskajās dienās izmešu rādītāji uzkāpj divreiz augstāk un bīstami pietuvojas pieļaujamai normai. Kas notiek? Tas, ka gandrīz katrā sētā deg Jāņu ugunskurs un kūp grils. Tieši tāpat aukstajā sezonā nozīmīgu iespaidu uz gaisa kvalitāti atstāj apkures iekārtas.

No ražotājiem prasa atbildīgu rīcību

- 24.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Šovasar Valsts vides dienests saņēmis 1000 iedzīvotāju sūdzības, puse no tām bijusi karstajā augustā, biežākais neapmierinātības iemesls – traucējoša smaka. Reaģējot uz iedzīvotāju bažām, dienests veicis pārbaudes, taču vairumā gadījumu ticis konstatēts – uzņēmumi darbojas atļaujās noteiktās normas robežās, smakas ir nenovēršama blakusparādība dažādos ražošanas, rūpniecības un lauksaimniecības procesos. No 124 augustā izskatītajām sūdzībām par traucējošu smaku apstiprinājušās vien piecas, kas saistītas ar pārkāpumiem uzņēmumu darbībā.

Mežs nav tikai planētas plaušas

- 16.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. Mūsu mežos 36% koku ir priedes, 16% – egles, 24% – bērzi, 9% – apses, tad baltalkšņi, melnalkšņi, ozoli, oši un citi koki. Tieši koku daudzveidība ir viena no mūsu mežu vērtībām, turklāt daudzi atzīst, ka bez bioloģiskās vērtības var runāt arī par citiem labumiem, kuru mums nebūtu bez meža.

Zaļa lapiņa – tātad gaiss ir labs!

- 16.Novembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Svaigs gaiss ir ļoti svarīgs!” tā apgalvo Valmieras novada uzņēmējs ULDIS REŅĢE, kurš jau labu laiku darbojas sadzīves elektronikas lauciņā. Viņa izlolots un valstī jau pazīstams ir elektroniskais elektrības patēriņa pieskatītājs “GDog”, šoreiz plašāk par vēl vienu interesantu kastīti – kompaktu elektronisku ierīci ogļskābās gāzes līmeņa noteikšanai telpās. Monitors “CO2Maple” īpaši aktuāls šobrīd, kad par vienu no efektīvākajām darbībām pret kovidu atzīta telpu vēdināšana, tāpēc ļoti būtiska arī telpās esošā gaisa lietderības noteikšana.

Eksportā nav tikai veiksmes stāsti vien

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Kā zināms, tieši eksportspējīgi Latvijas uzņēmumi spēs nodrošināt arvien augstāku dzīves līmeni mūsu valsts iedzīvotājiem. Tāpēc patiess prieks, ka arī Valmieras novadā ir daudz uzņēmumu, kas veiksmīgi eksportē savu produkciju, tostarp arī valsts mēroga eksporta smagsvari, kuriem eksports jau ne pirmo gadu veido lielāko daļu produkcijas apjoma.

... un kādēļ lai tā nebūtu Valmiera?

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

«Pašvaldība ir atvērta jebkura veida investīcijām, to skaitā tām, kuras ieguldīšanai konkrētos projektos ienāk no uzņēmēju puses,» saka Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs SANDIS SVARINSKIS, atbildot uz jautājumu par novada pašvaldības politiku attiecībā uz investīcijām. «Tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, kāda veida investīcijas tās būs. Pašvaldībai nav pašmērķis piesaistīt mazkvalificētu un tāpēc lētāku darbaspēku, vēlamies novadā noturēt iespējami augstu latiņu.»

Ceļiem naudas vajag vairāk

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Katrā pašvaldībā viena no galvenajām rūpēm ir satiksmes infrastruktūras – ceļu, ielu, tiltu un arī atbilstošā apgaismojuma – uzturēšana kārtībā, lai visi iedzīvotāji pietiekami ātri un droši gan varētu nokļūt savās ikdienas gaitās, gan būtu paši pieejami attiecīgajiem dienestiem ekstrēmās dzīves situācijās. Valmieras novada domes priekšsēdētājs gandrīz katrā no savām publiskajām prezentācijām piemin arī novada ceļu uzturēšanas problēmas, tāpēc tieši JĀNIS BAIKS arī Liesmai stāsta par esošo situāciju novada ceļu tīklā, kuru veido valsts, pašvaldības un arī privāti ceļu gabali.

Atbalsts nepieciešams pilnīgi visiem

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Administratīvi teritoriālā reforma bija iemesls pārkārtot un par jaunu strukturēt daudzas dzīvei būtiskās jomas, tajā skaitā arī novada saimnieciskajā dzīvē. Savu tiesu izaicinājumu uzņēmējdarbībai jaunajos apstākļos nesa kovida ierobežojumi un nu jau arī pasaules ģeopolitiskie notikumi. Neraugoties uz to, noturēt dzīves kvalitāti un pat attīstīties ir palīdzējis pašu uzņēmēju sīkstums un radoša pieeja, kā arī pašvaldības un citu institūciju atbalsts.

Ar domu, kā nopelnīt vairāk

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Iekustināt jaunos uzņēmējus

– Lai arī izveidots jauns novads, mūsu jomā īpašu pārmaiņu nav, – stāstījumu par aizvadīto gadu uzsāk Valmieras biznesa inkubatora vadītājs JURIS ČEIČS.

Pandēmija ir atstājusi pēdas šī brīža ekonomikā

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Koronavīrusa krīzes ekonomiskā ietekme uz dažādām nozarēm un uzņēmumiem atšķiras un ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, iespējām pielāgoties traucējumiem piegādes ķēdēs un no tā, vai ir pieejami krājumi. Apgrozījuma izmaiņas ietekmējošais faktors pandēmijas laikā bija valsts noteiktie uzņēmējdarbības ierobežojumi. Dažādās jomās tie bija ļoti atšķirīgi – no pilnīgas nozares aizvēršanas līdz nekādai ietekmei, piemēram, ražošanas/eksporta jomās.