PROJEKTS

Eksportā nav tikai veiksmes stāsti vien

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Kā zināms, tieši eksportspējīgi Latvijas uzņēmumi spēs nodrošināt arvien augstāku dzīves līmeni mūsu valsts iedzīvotājiem. Tāpēc patiess prieks, ka arī Valmieras novadā ir daudz uzņēmumu, kas veiksmīgi eksportē savu produkciju, tostarp arī valsts mēroga eksporta smagsvari, kuriem eksports jau ne pirmo gadu veido lielāko daļu produkcijas apjoma.

... un kādēļ lai tā nebūtu Valmiera?

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

«Pašvaldība ir atvērta jebkura veida investīcijām, to skaitā tām, kuras ieguldīšanai konkrētos projektos ienāk no uzņēmēju puses,» saka Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs SANDIS SVARINSKIS, atbildot uz jautājumu par novada pašvaldības politiku attiecībā uz investīcijām. «Tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, kāda veida investīcijas tās būs. Pašvaldībai nav pašmērķis piesaistīt mazkvalificētu un tāpēc lētāku darbaspēku, vēlamies novadā noturēt iespējami augstu latiņu.»

Ceļiem naudas vajag vairāk

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Katrā pašvaldībā viena no galvenajām rūpēm ir satiksmes infrastruktūras – ceļu, ielu, tiltu un arī atbilstošā apgaismojuma – uzturēšana kārtībā, lai visi iedzīvotāji pietiekami ātri un droši gan varētu nokļūt savās ikdienas gaitās, gan būtu paši pieejami attiecīgajiem dienestiem ekstrēmās dzīves situācijās. Valmieras novada domes priekšsēdētājs gandrīz katrā no savām publiskajām prezentācijām piemin arī novada ceļu uzturēšanas problēmas, tāpēc tieši JĀNIS BAIKS arī Liesmai stāsta par esošo situāciju novada ceļu tīklā, kuru veido valsts, pašvaldības un arī privāti ceļu gabali.

Atbalsts nepieciešams pilnīgi visiem

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Administratīvi teritoriālā reforma bija iemesls pārkārtot un par jaunu strukturēt daudzas dzīvei būtiskās jomas, tajā skaitā arī novada saimnieciskajā dzīvē. Savu tiesu izaicinājumu uzņēmējdarbībai jaunajos apstākļos nesa kovida ierobežojumi un nu jau arī pasaules ģeopolitiskie notikumi. Neraugoties uz to, noturēt dzīves kvalitāti un pat attīstīties ir palīdzējis pašu uzņēmēju sīkstums un radoša pieeja, kā arī pašvaldības un citu institūciju atbalsts.

Ar domu, kā nopelnīt vairāk

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Iekustināt jaunos uzņēmējus

– Lai arī izveidots jauns novads, mūsu jomā īpašu pārmaiņu nav, – stāstījumu par aizvadīto gadu uzsāk Valmieras biznesa inkubatora vadītājs JURIS ČEIČS.

Pandēmija ir atstājusi pēdas šī brīža ekonomikā

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Koronavīrusa krīzes ekonomiskā ietekme uz dažādām nozarēm un uzņēmumiem atšķiras un ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, iespējām pielāgoties traucējumiem piegādes ķēdēs un no tā, vai ir pieejami krājumi. Apgrozījuma izmaiņas ietekmējošais faktors pandēmijas laikā bija valsts noteiktie uzņēmējdarbības ierobežojumi. Dažādās jomās tie bija ļoti atšķirīgi – no pilnīgas nozares aizvēršanas līdz nekādai ietekmei, piemēram, ražošanas/eksporta jomās.

LEADER projekti – ar degsmi par savām idejām

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Viens no finanšu atbalstiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, kā arī sabiedriskā labuma iniciatīvu realizēšanai ir Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums lauku attīstībai – LEADER. Valmieras novada teritorijā darbojas trīs vietējās rīcības grupas – biedrība «No Salacas līdz Rūjai», biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» un biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla». Šīs biedrības koordinē, administrē un uzrauga LEADER finansētos projektus uzņēmējdarbības atbalsta un sabiedriskā labuma jomās. Par to, kā ar to veicas «Lauku partnerībai ZIEMEĻGAUJA», stāsta šīs biedrības koordinatore LINDA KRŪMIŅA un administratīvā vadītāja DAGNIJA ŪDRE.

Jaunieši izvēlas biznesa vidi

- 25.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Vai par uzņēmēju var kļūt skolas laikā? Skolēnu mācību uzņēmumos (SMU) nodarbinātie ir pārliecināti, ka daudzus vaļaspriekus, radošas idejas var pārvērst peļņas avotā. SMU pieredze to palīdz izdarīt.

Neprotam izmantot citu valstu pieredzi

- 20.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Medījamie dzīvnieki un to aizsardzība ir bijusi tikpat karsta tēma Latvijas sabiedrībā, kā mežu saglabāšana un dabas aizsardzība. Tāpēc sabiedriskās vides organizācijas dzirdīgas ausis meklē Eiropas Komisijā un citās Eiropas organizācijās. Par to, ko, šādi darbojoties, izdevies panākt, sarunājāmies ar biedrības “Latvijas ainavas” vadītāju ASTRĪDU NOTTI, kas aktīvi iesaistījusies dzīvnieku aizstāvībā ne tikai Latvijā, bet sadarbojas ar vides organizācijām un ekspertiem arī citās valstīs.

Starptautiska sadarbība ļauj celt pašapziņu

- 20.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Latvijas nevalstiskās vides aizsardzības organizācijas plaši iesaistās dažādos projektos un iniciatīvās, arī biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” dažādas aktuālas problēmas risina vietējos un jo īpaši starptautiskajos projektos. Risinājumi visbiežāk rasti ar īpašu pietāti pret apkārtējo vidi un aizsargājamām dabas vērtībām, apstiprina biedrības vadītāja Ilze Turka. Caur vienas biedrības pieredzi varat iepazīt arī citu, līdzīgu organizāciju darbības rāmi.

Baltijas jūras aļģes ir ilgtspējīga alternatīva

- 18.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Pērn Eiropas Komisija uzsāka iniciatīvu, kuras mērķis ir palielināt aļģu ražošanu, nodrošināt to patēriņu un veicināt novatorisku produktu radīšanu, un šī ir viena no jomām, kur arī Baltijas valstu zinātnieki aktīvi darbojas. Aplēses liecina, ka 2030. gadā pieprasījums pēc makroaļģēm Eiropā sasniegs 3–9 miljardus eiro vērtību, tās aizvien vairāk izmantos farmācijas un higiēnas produkcijas ražošanā.

Dambji jānojauc prātā un upēs

- 18.Oktobris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Ar apmēram 20 gadu nokavēšanos arī Latvijā sācies ūdeņu aizsardzības process, kas daudzās pasaules valstīs jau šķiet pašsaprotams, – šķēršļu un aizsprostu nojaukšana uz upēm. Latvija šajā ziņā pārņem citu valstu pieredzi un vadlīnijas.

Novada attīstībai

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras novada pašvaldības iestāde «Attīstības pārvalde» ir pašvaldības domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde ar mērķi nodrošināt attīstības plānošanu.

Par tās galvenajiem uzdevumiem, darbības un sadarbības principiem jautāju Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniecei, Attīstības pārvaldes vadītājai EVIJAI NAGLEI.

Izglītošanās iespēju netrūkst

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras novada Izglītības pārvaldes (VNIP) tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, un to ir daudz: 16 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī pirmsskolas izglītības grupas, kas darbojas 8 vispārizglītojošajās mācību iestādēs; 24 vispārējās izglītības iestādes; divas speciālās izglītības iestādes; novadā ir 9 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un viena profesionālā vidējā izglītības iestāde, bet interešu izglītība tiek īstenota visās vispārizglītojošās skolās un Valmieras Jaunatnes centrā «Vinda».

Skolai būs jauns statuss

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Naukšēnu vidusskola vēl šo un nākamo mācību gadu darbu turpinās vidusskolas statusā. Pēc tam novada skolu kartē tā būs atpazīstama kā Naukšēnu pamatskola.

Sociālās pārvaldes darbība

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Sociālās pārvaldes izveidošana

Stāsta Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece: «Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes uzdevums gandrīz 3000 km2 plašajā novada teritorijā ar vairāk nekā 54 tūkstošiem iedzīvotāju ir nodrošināt profesionālu sociālo darbinieku atbalstu, pakalpojumus, sociālo palīdzību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Svarīgi atzīmēt, ka visi klientu apkalpošanas punkti, kuros iedzīvotājiem bija iespēja saņemt sociālā dienesta pakalpojumus un atbalstu, tika saglabāti.

Gads apvienotā novada kultūras dzīvē

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Pagājis tieši gads kopš jaunizveidotajā Valmieras novadā darbu sāka pašvaldības Kultūras pārvalde. Tās vadību uzticēja Valmieras Kultūras centra direktoram Tomam Upneram, kas kultūras darbā aizvadījis teju desmit gadus. Kā strādāt pēc reģionāli teritoriālās reformas apvienotajā Latvijā otrajā lielākajā novadā, priekšrakstu, protams, nebija. Domāt, strukturēt, plānot un jaunajos apstākļos meklēt iespējami labākos risinājumus vajadzēja pašiem.

Kā izdevies gada laikā sastrādāties, kādas atziņas gūtas un kāds ir novada kultūras dzīves virziens tuvākā un tālākā nākotnē, saruna ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju TOMU UPNERU.

Veicināt piederības sajūtu

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Pagājušā gada septembrī tika izveidota Valmieras novada sporta pārvalde, par tās vadītāju tika izvēlēts dzimis un audzis valmierietis RIHARDS ZALTE. Pats sporta skolā izmēģinājis teju vai visus sporta veidus – bijis volejbolists, peldētājs, basketbolists, visilgāk futbolists, pēc tam pievērsies regbijam, diemžēl ceļgala traumas dēļ ilgstoša skriešana un lielas slodzes nu vairs neesot ieteicamas, taču iegūtā pieredze lieti noderot, amata pienākumus pildot.

Apgūstot jaunas teritorijas (1)

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Valmieras pašvaldības tūrisma pārvaldes uzdevums ir gādāt par tūrisma attīstību (tostarp par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, infrastruktūras pilnveidi, dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu, sabiedrības izglītošanu, veselīgu dzīvesveidu, publisko pasākumu piesaisti un organizēšanu), sekmēt un sniegt atbalstu ar tūrismu saistītajai saimnieciskajai darbībai, kā arī popularizēt Valmieras novadu un tūrisma pakalpojumus.

Lai īstenotu minētās aktivitātes, Tūrisma pārvaldē strādā vadītājs un vadītāja vietnieks, tūrisma attīstības speciālists, uzņēmējdarbības speciālists, mārketinga speciālisti, pasākumu organizators, Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītājs un tūrisma informācijas konsultants. Pašlaik – 9 darbinieki.

Pārvalde, kas novadā atbild par visu

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

2021. gadā administratīvi teritoriālās reforma izveidoja Valmieras novadu, otru lielāko Latvijā. Tajā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu nosaka Valmieras novada pašvaldības domes pērnā gada 26. augusta lēmums Nr. 272, ar kuru apstiprināts Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikums. Pēc tā arī strādā Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, ko vada zinīga un pieredzējusi šīs jomas speciāliste Rita Jemšika.